Žáci od těch nejmenších si připravili přehlídku mimoškolní a zájmové činnosti pro své rodiče, příbuzný i kamarády.Prezentace práce a aktivit jednotlivých kroužků ve školním klubu se účinkujícímvydařila a jejich výkonyodměnili příchozí bujarýmpotleskem.