„Až bude zavřeno, může sem někdo něco přivézt a vyklopit to před zamčenými vraty tak, že nebude možné ani projet,“ shrnul starší obyvatel nedalekého domu důvody, kvůli kterým nejsou někteří sousedé ze sběrného dvora nadšení. Jiní naopak proti dvoru na Zálabí nejsou. „Tchán už se těší, že tam bude jezdit s odpadem ze zahrádky,“ poznamenala mladá žena.

A proč zrovna u AFK? Poté, co se muselo uzavřít sběrné místo v Brankovické ulici kvůli přístupu přes soukromý pozemek, zůstalo Zálabí bez dvora.

Vytipované byly tři lokality, ale například kvůli vlastnickým vztahům k pozemkům vyšla nakonec jako jediná možná varianta u AFK. „Máme sedm sběrných dvorů a ani u jednoho jsme neřešili problémy s nepořádkem či stížnosti na něj,“ poznamenal vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Horák. Nový sběrný dvůr, na kterém by se měl objevovat nejčastěji velkoobjemový a zelený odpad, leží na pozemku AFK. „Udělali jsme dohodu s městem, že dokud se nebude rozšiřovat tribuna po celé délce, nemáme s tím problém. Nevadí nám tu,“ řekl předseda Jaroslav Němec.