"Už dlouho se v naší malé obci mluvilo o dětském hřišti, kde by se mohly maminky s malými dětmi potkávat a popovídat co nového doma a tak podobně. Jenomže rozpočet tak malé obce, jako je ta naše, nepostačuje na zřízení hřiště, které by splňovalo jednak bezpečnostní kritéria (certifikaci), taktéž vypadalo hezky a zapadlo do prostředí, jako je to naše," popsal Stanislav Mikunda z místního obecního úřadu.

Proto byly hledány i jiné zdroje, sponzorské dary, nebo finanční prostředky z grantů. O některý z grantů už bylo žádáno několikrát předtím, avšak neúspěšně. "Letos 14. dubna se však na nás usmálo štěstí, a byl nám přiznán příspěvek z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje ve výši 120 tisíc korun," uvedl starosta Jiří Kratochvíl. Jednou z podmínek byla též spoluúčast ve výši minimálně 40%.

Následovalo velké rozhodování, které prvky a od kterého výrobce by byly nejvhodnější. Pozemek na zřízení hřiště byl vybrán už dávno, a to poblíž nádrže, která v současnosti slouží na odchov ryb místního rybářského spolku. Takže vybrané místo zbývalo jej už jenom vhodně osadit. Nejdříve se o tom radilo na zasedání místního zastupitelstva, jenomže v tak malé obci se rychle rozkřikne, co nového se chystá. Rodiče malých dětí pak přicházeli s návrhy, co by se jim líbilo. Bylo proto rozhodnuto, pozvat rodiče na posezení a domluvit se na vhodných herních prvcích a jejich umístění. Pozvání bylo vyhlášeno obecním rozhlasem a taktéž ochotné duše osobně obešli rodiče.

K výběru byly dány herní prvky od 2 firem, jejichž produkty by nejlépe zapadli na vybranou lokalitu. Jeden prvek je složen s jedné houpačky pro malé děti a 2 houpaček pro větší děti. Druhý prvek je loď s lezecími prvky a se skluzavkou. A jako třetí prvek byl vybrán houpací koník na pružině.

Následně byl dodavatel osloven, aby podal cenovou nabídku, upřesnil rozsah přípravných prací a taktéž termín následné realizace. Protože hrací prvky mají v jejich bezpečnostním okruhu určité dopadové plochy, bylo nutné tyto vytyčit. Samotné vytyčení tak provedl dodavatel.

Výkopové práce byly realizovány koncem června. Na dno výkopu byla položena netkaná geotextilie, která byla zakoupena z vlastních zdrojů a taktéž svépomocně osazena. Certifikovaný zásypový materiál, drobný štěrk - kačírek, byl dodavatelem dovezen o několik dní později. Celkem 50 m3 bylo svépomocně rozhrnuto ochotnými rodiči za 2 odpoledne (nebo spíše večery). V poslední fázi byla postavena tabule s návštěvním řádem. "Náklady obce na této realizaci činily 211 374,50 korun," vyčíslil přesně místostarosta Josef Kopecký.

Hřiště bylo oficiálně otevřeno v prvním srpnovém týdnu a vyhlašovat to ani nebylo nutné, protože děti už jenom čekali, kdy se budou moci sklouznout a pohoupat. To co následovalo pak, se dá pojmenovat invazí dětí. Sice jsme věděli, že dětí je v naší malé obci relativně dost. Ale až když je člověk vidí pospolu, a jak se pomalu stojí frontu na houpačky, dochází mu, že celá tahle akce měla svůj smysl.

Od té doby není dne, kdy by se na hřišti neobjevila alespoň jednou za hodinu nějaká skupinka dětí s doprovodem starších. Výhledově chceme hřiště ještě doplnit o lepší lavičky, taktéž doplnit další hrací prvky a oplocení, které by děti drželo tak-nějak ve vymezeném prostoru. Rodiče si tak budou moci chvilku odpočinout a neobávat se o své ratolesti, že se jim někam zaběhnou.

Stanislav Mikunda