Na slavnosti nechyběl ani starosta města Jaromír Fischer, který studentům předal diplomy a popřál jim do života mnoho úspěchů. Maturanti ale byli úspěšní už během předešlého týdne, celkem 16 žáků ze dvou tříd odmaturovalo s vyznamenáním.

Hlediště v sále bylo plné rodičů a širokého příbuzenstva. Po tom, co si všichni absolventi vyslechli od svých profesorů, ředitele i zástupkyně rodičů přání všeho dobrého a hlavně úspěch u přijímaček na vysoké školy, zazněla také známá studentská hymna Gaudeamus, která tak zakončila večer ve znamení konce středoškolských let.

Tereza Domínová