VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Strážníci řeší denně i čtyřicet přestupků, ze 70 procent v dopravě

Kolín - Přesně 13611 přestupků řešila Městská policie vKolíně za uplynulý rok. Dvě třetiny ztoho jsou dopravní prohřešky. Prakticky každodenně se zabývají lidmi bez domova.

27.2.2009 3
SDÍLEJ:

Strážníci při měření rychlostiFoto: Archiv

Průměrně sedmatřicet přestupků řeší kolínští strážníci denně. Většina je v dopravě. Je to málo nebo příliš? Leckterý řidič, který zaplatil blokovou pokutu, by podotkl, že určitě příliš.

Botičky, špatné parkování nebo donedávna překročená rychlost. Nejčastější prohřešky, které byly v uvozovkách odměněny blokovou pokutou. „Je však nutné podotknout, že přibližně tři čtvrtiny všech dopravních přestupků, které městské policie řeší, jsou vyřešeny pouze domluvou,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie v Kolíně Zbyněk Verfel.

Nejčastějšími přestupky (mimo oblast dopravy) byly proti veřejnému pořádku. Poslední příklad za všechny předvedla banda čtyř mladíků v noci na včerejšek v Legerově ulici.

Dvě a půl hodiny po půlnoci byla hlídkou městské policie zadržena skupina čtyř mladíků, kteří si krátili volnou chvíli rozkopáváním popelnic.

Jeden z lumpů byl za účelem prokázání totožnosti předveden na místní oddělení Policie České republiky. Jelikož šlo o mladistvého, byl vzhledem ke své podnapilosti předán k dalšímu šetření. Strážníci událost poté, co dotyční nepořádek po sobě uklidili, řešila domluvou.

Ta ale, jak se později ukázalo, nestačila. Okolo páté hodiny ranní tentokrát na autobusovém nádraží se ti samí chuligáni předváděli znovu. Rozkopávali pivní lahve a kouřili v prostoru autobusové zastávky. V tomto případě už došlo na blokovou pokutou.

Městská policie Kolín (dále jen MPK) působila na katastru města Kolína a připojených obcí v r. 2008 v celkovém počtu 40 strážníků – na výslednosti se podílelo celkem 37 strážníků, z toho 3 ženy. Průměrný věk strážníka je 36 let /37,5 – Stč. Kraj/. Působnost MPK mimo katastr obce, kde je zřízena je v oblasti severní průmyslové zóny v rozsahu stanoveném veřejnoprávní smlouvou uzavřenou s obcí Ovčáry.
Výsledky činnosti

V roce 2008 strážníci MPK evidovali celkem 19943 událostí, z toho 13611 bylo přestupkového charakteru. Průměrně řešil strážník tedy 368 přestupků za rok / prům. Stř.kraje je 308, ČR pak 236 přestupků na strážníka za rok/.


VÝSLEDNICE – r. 2008

Obec Kolín
Počet obyvatel 31 523
Počet zaměstnanců celkem 40
Z toho počet strážníků s osvědčením 40
Z toho počet čekatelů (bez osvědčení) 0
Z toho odhad kolik strážníků se podílí na výslednosti MP* 37
Počet přestupků vyřešených v dopravě 9 556
Z toho řešeno blokově 2 621
Z toho postoupeno správnímu orgánu 37
Z toho řešeno domluvou 6 898
Uloženo blokových pokut (v Kč) 1 150 900
Počet přestupků - ostatní 4 055
Z toho řešeno blokově 824
Z toho postoupeno správnímu orgánu 131
Z toho řešeno domluvou 3 100
Uloženo blokových pokut (v Kč) 772 400
Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému (bez měření rychlosti) 1 214
Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému - překročení max. povolené rychlosti 107
Počet řešených přestupků v dopravě zadržených řidičů motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 31

Celkem řešeno přestupků 13 611
Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) 1 923 300
Počet důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených Policii České republiky, 182
Počet případů použití služební zbraně strážníky, 0
Počet útoků na strážníky. 1
Zadrženo hledaných osob 18
Nalezeno vozidel v pátrání 1
Předvedeno osob dle § 11 odst. 8) 0
Předvedeno osob dle § 13 odst. 133
Odchyceno zvířat 86
Provedené odtahy 0

Veřejný pořádek a majetkové přestupky

Nejčastějšími přestupky (mimo oblast dopravy), které strážníci řešili, byly přestupky proti veřejnému pořádku a přestupky na úseku územní samosprávy související s veřejným pořádkem v počtu 2921 evidovaných záznamů, což proti roku 2007 představuje 36 procentní nárůst v této oblasti. Mimo uvedené si nelze nevšimnout též nárůstu /o 30 %/ ve zjištěných případech neoprávněně vylepených plakátů mimo určená plakátovací místa v celkovém počtu 927 případů. Tyto nárůsty jsou logickou odezvou na změnu koncepce v činnosti MPK, která byla přijata právě pro rok 2008, kdy prioritním se stal právě dohled nad veřejným pořádkem ve městě. Statistický výsledek tedy není žádným alarmujícím překvapením.

Ve zvláštní oblasti veřejného pořádku, kterou je řešení událostí osob bez domova /bezdomovců/ evidujeme za příslušné období celkem 343 řešených událostí.

Na úseku přestupků proti majetku – v převážné většině týkajících se krádeží v obchodech – je situace vzhledem k r. 2007 vyvážená – nárůst byl pouze o 7 případů – celkem 918 událostí. V blokovém řízení zde bylo uloženo pokut za 672 100 Kč, což je více o 85100 Kč proti roku 2007. Odboru sociální péče bylo postoupeno k projednání 23 případů nezletilých osob.

V roce 2008 provedli strážníci v 86 případech, kdy nebylo možno dohledat majitele psa, odchyt zvířete.

Za sledované období bylo zjištěno 225 závad. Po zjištění těchto závad /např. poškozené, chybějící dopravní značení, poškozené komunikace/ MPK vyrozumívá bez zbytečných odkladů příslušnou organizaci, následně též ověřuje, zda již došlo k jejich odstranění.

Bezpečnost a plynulost silničního provozu

V oblasti dopravy bylo za hodnocené období řešeno celkem 9556 přestupků. Přestupky v dopravě výrazně přesahují počet ostatních přestupků, na celkovém objemu se podílely 70 % . Zde je nutno konstatovat 8 procentní pokles oproti roku 2007, který vyplývá především již z výše citované změny v koncepci činnosti. Z celorepublikové statistiky za rok 2008 vyplývá, že průměrný podíl vyřešených přestupků strážníků obecních a městských policii v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vzhledem k celkovému počtu přestupků činí 78,26 %. Mimořádně v minulém roce strážníci dozorovali nepřetržitě v denních hodinách pracovních dnů nad bezpečnosti chodců při přecházení silniční komunikace na křižovatce silnic I/38 ul. Jaselská a ul. Pražská a silnice III/12540 ul. Benešova. V termínu od 22.7. do 11.9.2008 zde umožnili bezpečný přechod celkem 23 675 lidem.
Z dalších sledovaných oblastí je zajímavé, že 1,25 % /z celkového počtu statistiky OPČR/ řidičů motorových vozidel, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky bylo zadrženo právě městskou policií v Kolíně. V rámci Středočeského kraje je to 8 %.

Odtah vozidel

V roce 2008 nebyly MP Kolín prováděny žádné odtahy silničních motorových vozidel v souvislosti vozidlo jako překážka silničního provozu. K této činnosti jsou strážníci zákonně zmocněni, avšak pro rok 2008 nebyly zajištěny technické dispozice. Tato služba bude funkční od března r. 2009.

Měření rychlosti jízdy vozidel

V oblasti měření stanovené rychlosti vozidel je evidováno celkem 107 zjištěných případů překročení rychlosti přenosným měřičem, na úsekovém měření /od 3.3.2008/ v ul. Ovčárecká pak bylo zjištěno a předáno správnímu orgánu k projednání celkem 391 řidičů. Zde však z technických či jiných důvodů /dopravní omezení, poruchy přenosu dat/ nebyly měřiče v činnosti 58 dní. Je zajímavé, že na Ovčárecké z celkového počtu 391 přestupců bylo pouze 14 řidičů vozidel celkové hmotnosti nad 3.5 t. Maximální rychlost zde byla naměřena 102 km.hod-1. Především díky novele příslušných ustanovení zákona o silničním provozu se bude touto činností zabývat MPK i v roce 2009, projednávání přestupků z této „oblasti“ by mělo být systematičtější díky zajištěnému přístupu k centrálnímu registru řidičů.

Trestné činy

V roce 2008 se MPK spolupodílela na zjišťování trestné činnosti, ať již ve spolupráci s občany, nebo z přímého výkonu služby, přičemž se v převážné většině případů jednalo majetkové trestné činy. Celkem bylo zadrženo 182 pachatelů trestné činnosti a zajištěno 18 osob, které byly v pátrání Policie ČR. Nalezeno bylo 1 odcizené vozidlo. Na Policii České republiky bylo v rámci zákona předvedeno 133 osob.

Stálé a mimořádné akce roku 2008

Stálé a mimořádné akce nepořádala MPK pouze v předchozích letech, ale i v tomto roce. Tyto akce tvoří podstatnou část činnosti MPK. Nejedná se jen o represivní působení. Je také potřeba upozornit i na skutečnost, že mnoho činností vykonává MPK pro další orgány města. Následující přehled není proto zcela vyčerpávající, je pouze výčtem.

Stálé akce :

- ranní dohled na rizikových přechodech pro chodce v okolí základních škol
- preventivní kontroly městských parků, lesů, haly a prostor ČD, dětských hřišť a hřbitovů
- asistence při otevírání městských bytových a nebytových prostor
- náhradní doručování písemností orgánů obce /celkem 182 adresátů/
- zabezpečování veřejného pořádku při sportovních, kulturních a společenských událostech
- spolupráce s firmou AVE Kolín s.r.o. při blokovém čištění komunikací
- odchyt toulavých zvířat
- zjišťování vraků a vedení související agendy
- asistence pracovníkům obce při vybírání poplatků
- spolupráce s Nadací „Život 90“ /tělesně postižení/ v počtu 13 výjezdů
- kontroly mládeže v okolí škol zaměřené na úsek ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Mimořádné akce :

- bezpečnostní dohled při průjezdu fanoušků fotbalových klubů
- zabezpečení pietního aktu u pamětní desky kpt. Morávka
- zabezpečení veřejného pořádku při nepovolených akcích

Technické zabezpečení

Vozový park – strážníci pro výkon služby využívají pět služebních vozidel, vybavených zařízením pro online sledování provozu. Oproti roku 2007 zde nastala změna – v červnu byla pořízena 2 nová služební vozidla – jedná se o osobní užitková auta tov. zn. Renault Kangoo, která nahradila vozy Škoda Octavia combi.
Městský monitorovací systém – využíván obdobně jako v roce 2007. Významnými pomocníky při řešení přestupků je i měřič hluku, přístroje pro detekci alkoholu v dechu, termovize, narkotizační puška, odchytová tyč na toulavé psy, apod. Strážníci zaznamenávají průběh řešení přestupků audio a video digitálními zařízeními. Tato dokumentace je využitelná pro vyhodnocování postupu strážníků, v dalším pak jako důkazní materiál pro případná správní řízení. V průběhu roku byly nastaveny a testovány podmínky pro lokaci GPS v rámci provozu mobilní radiové sítě. Toto bude dokončeno v průběhu jarních měsíců r. 2009. Na adrese www.mpkolin.cz byly zveřejněny průběžně aktualizované internetové stránky.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že činnost městské policie nelze hodnotit pouze podle nějakých ukazatelů, ale je třeba si uvědomit, že strážníci svým občanům pomáhají i v situacích, kdy si tito nevědí rady, takže se stávají vlastně pro ně servisem, což je významnou částí jejich práce, často nedoceněnou.

zpracoval: ing. Zbyněk Verfel, zástupce ředitele MP Kolín

Autor: Zdeněk Holeček

Místo události:
27.2.2009 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Expres projel návěstidlo v Poříčanech na červenou

Krajský soud v Praze se v pondělí 23. října vrátil ke korupční kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.
13

Rath zavalil soud přívalem slov, předseda senátu je prý podjatý

Krize středočeské koalice pokročila, námluvy ANO s ČSSD už nejsou tajné

Střední Čechy – Minulostí jsou předpoklady, že na úterní jednání středočeských zastupitelů nebude mít vliv aktuální krize v koalici vládnoucí kraji.

Hejtmanka lákala pozornost ke středním Čechám. Ve Washingtonu

Střední Čechy – O lokality ve středních Čechách se nyní více zajímají členové týmů americké centrály softwarového gigantu Microsoft.

Debaty o penězích pro nemocnice může kdokoli sledovat i z domova

Střední Čechy – V úterý se sejdou zastupitelé Středočeského kraje. Jednat mají hlavně o plánu investic a o penězích pro krajské nemocnice. Jistě se zmíní i o aktuální krizi krajské koalice – k ráznému řešení však asi nepřistoupí.

DOTYK.CZ

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

/ GALERIE, VIDEO / Tvůrci internetových memů nespí a povolební situaci v Česku pochopitelně nenechali bez povšimnutí. Pozornost si získaly zejména čtyři momenty: vděk Andreje Babiše vyjádřený tvůrci jeho kampaně Marku Prchalovi, prohra Matěje Stropnického v čele Zelených, poměrně vysoký zisk SPD Tomia Okamury - a "nesmrtelný" poslanec Marek Benda.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT