Nejen finance jsou velkým problémem, proč je složité najít kvalitní pedagogické obsazení v dětských domovech. Své o tom ví i Aleš Bureš, ředitel býchorského dětského domova.

„Vzhledem k náročnosti práce v těchto zařízeních není jednoduché sehnat pedagogické pracovníky s plnou kvalifikací,“ popsal s tím, že absolventi pedagogických fakult oboru speciální pedagogika raději pracují v poradnách, nebo odchází na jiné lukrativnější pozice. Proč? Práce v dětských domovech nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy je stále náročnější. „Jde zejména o psychickou odolnost zaměstnanců,“ podotkl Bureš.

Podle odborníků to samozřejmě to souvisí i s nedostatečným ohodnocováním těchto lidí ze strany státu. „Není to pro ně dostatečná motivace ani finanční, zejména pro muže,“ myslí si ředitel býchorského dětského domova.
Každý pedagog navíc před nástupem musí projít náročným psychologickým vyšetřením, což učitelé na běžných školách nemusí. „To také může odrazovat případné zájemce,“ zmínil ředitel.

Pedagog v dětských domovech je vystavený extrémním pracovním podmínkám. Zákon na to však nijak nepamatuje. „Náš zaměstnanec čas od času čelí verbálním i fyzickým atakům,“ upozorňuje Bureš. A jak je náročný finanční provoz? Norma na jedno dítě zůstává stále stejná. Nerespektuje inflaci a další náklady spojené s výdaji na energii a jiné.