Ve svém dosavadním životě jsem poznal jak práci v dělnickém povolání tak technické funkci. Proto si dovolím tvrdit, že dovedu posoudit život lidí z mnoha stránek. Vím jak od manuelní práce bolí ruce a jak si při ní zároveň lámete hlavu když hledáte odpověď proč vám to či ono nejde, v čem je ukryta závada momentálně nefunkčního motoru, brzd nebo hydraulického systému. Také znám tlak odpovědnosti při rozhodovacích procesech při řízení pracovního kolektivu, zvláště když vám není lhostejné jak firma ve které pracujete funguje.
Na základě svých životních zkušeností jsem došel k přesvědčení, že pro spokojený život člověka nestačí jen dobré zdraví, když to je to hlavní, dobré rodinné zázemí, mít přátelé na které se můžete spolehnout a těšit se ze spousty další zdánlivě obyčejných věcí. Člověk také potřebuje, aby svůj život prožil spokojeně a hlavě důstojně, vědět, že vedle toho o čem jsem se již zmínil žije ve zdravé společnosti, která mu zaručuje určité životní jistoty. Nenechá ho beztrestně okrádat od různých „zlatokopů“. Zastane se ho když bude v právu. Bude postihovat a v čas trestat ty, kteří porušují společenská pravidla tím, že kradou, tunelují, berou úplatky, ničí životní prostředí či znevažují poctivou a obětavou práci ostatních ať byla vykonána dnes nebo kdysi dávno. Lidé mají mít také právo na jistotu, že v případě jejich nemohoucnosti se o ně společnost rychle a kvalitně postará. Poskytne Každému takovou sociální podporu či zdravotní péči kterou momentálně potřebuje. Bez ohledu zda má na kontě milióny nebo pár tisíc.
Proto aby napomohl tomu aby v naší zemi začalo vše o čem jsem se zmínil a ještě mnoho dalších věcí fungovat jsem se rozhodl kandidovat za KSČM do Senátu Parlamentu České republiky.

1. Co by mělo být smyslem senátu?
2. Pokud se stanete senátorem, co uděláte pro zrychlení realizace obchvatu Kolína? Vedl byste obchvat jižní, či severní stranou?
3. Myslíte si, že se mohla rekonstrukce křižovatky Modrý bod od začátku provádět za obousměrného provozu?
4. Myslíte si, že by trestní zákoník měl rozlišovat, způsobí-li někdo těžkou újmu na zdraví, nebo smrt? (souvislost s útokem psa na muže)
5. Kam byste v Kolíně umístil plánovanou multifunkční halu a proč?
6. Jak hodnotíte probíhající rekonstrukci střechy zimního stadionu, která má skončit až na podzim v již rozehrané sezoně? Jak byste to řešil vy?
7. Jak by se měla řešit narůstající kriminalita v Kolíně na straně jedné a nedostatek policistů na straně druhé?
8. Co byste udělal pro to, aby se snížil počet pouze projíždějících kamionů Kolínem?

1) Chránit demokracii v České republice. Projednávat všechno velice důkladně.

2) Obchvat měl být už dávno. Dnes uvažovat o tom, zda obchvat vést severní nebo jižní stranou je podle mě pozdě. Jiná možnost by v současnosti oddálila výstavbu obchvatu, který Kolín potřebuje.

3) Co mě zaráží je, že když se prováděly rekonstrukce ulic u Modrého bodu, mohly se některé přípravné práce udělat už dříve. To podle mě svědčí pouze o tom, že rozvoj Kolína je nekoncepční. Připadá mi, že vše se dělá více méně nahodile.

4) Je to složité. Bohužel pán, který byl napaden psem, nebyl nejmladší a i věk mohl hrát důležitou roli. Nicméně si myslím, že by se mělo rozlišovat vážné zranění a smrt.

5) Za prvé já osobně jsem pro postavení sportovní haly. Za druhé však na jiném místě. Protože je při výstavbě takového objektu nutné počítat i s dlouhodobou perspektivou. Nejen v hale ale i v okolí by se mohly pořádat další akce. Jedno z možných míst by byly pozemky bývalé Tatry. Ale nevím, jak je to v současnosti s vlastníky těchto pozemků. Okolo takové haly zkrátka musí být dostatečný prostor k zajištění parkování nebo samotné bezpečnosti účastníků akcí.

6) Kolega Martin Škorpík, který má k hokeji velice blízko, mě ujistil, že rekonstrukce byla velice nutná a potřebná. Jak samotnou rekonstrukci řešit? Zadat zakázku firmě, která se předem zaváže splnit práci do určitého termínu. Jen taková firma by měla projít výběrovým řízením.

7) Narůstající kriminalita je problémem celospolečenským. Problém by se měl řešit právním vědomím ve státě. Občan této republiky by měl mít jistotu spravedlivého soudu, stejná měřítka před soudem, nebude se nic zamlčovat, nebudou někteří lidé zvýhodňováni. To je prvotní. Jistota právního vědomí. Samozřejmě že Kolín je trochu specifický díky automobilce, kdy sem za prací přicházejí i cizinci. Zajímavé však je, že podle městské policie je více problémů s lidmi z České republiky, kteří se sem přistěhovali z Moravy, než s lidmi třeba z Ukrajiny. Policisté musí být dostatečně motivováni a mít kvalitní zázemí. Policie ale také musí mít dostatečný respekt.

8) Převedením části dopravy na železnici. Řada stran, které jsou ve vládě, měla toto téma ve svém programu ,ale … Problém je celorepublikový, který se musí řešit koncepčně. Nejde v jednom městě zakázat vjezd kamionů, aby problém vznikl v sousedních obcích.

Jak odpovídali ostatní čtěte zde:

Jiří Buřič

Robert Drda

Jiří Hanzlíček

Pavel Lebeda

Václav Navrátil