V Kolíně jsem se narodil, chodil na Zálabí do školy a po maturitě na nynějším Gymnáziu jsem studoval na Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze.
Od promoce v roce 1971 pracuji na chirurgii a dětské chirurgii nemocnice v Kolíně, od roku 1995 jako primář oddělení dětské chirurgie, které poskytuje péči chirurgicky nemocným dětem celé východní části našeho kraje od novorozenců po dospívající . Jsem ženatý a mám dvě dospělé děti. Mám rád dobrou hudbu, letní i zimní turistiku, hory.
V chirurgických oborech a v dětské chirurgii zvlášť je třeba spolehlivost, poctivost, uvážlivá radikalita, rozhodování na základě všech dostupných informací a znalostí. Tyto vlastnosti se snažím uplatňovat v práci zastupitele a chtěl bych je přenést i do vyšších pater politiky.
Také politickou práci pokládám za službu občanům.

1. Co by mělo být smyslem senátu?
2. Pokud se stanete senátorem, co uděláte pro zrychlení realizace obchvatu Kolína? Vedl byste obchvat jižní, či severní stranou?
3. Myslíte si, že se mohla rekonstrukce křižovatky Modrý bod od začátku provádět za obousměrného provozu?
4. Myslíte si, že by trestní zákoník měl rozlišovat, způsobí-li někdo těžkou újmu na zdraví, nebo smrt? (souvislost s útokem psa na muže)
5. Kam byste v Kolíně umístil plánovanou multifunkční halu a proč?
6. Jak hodnotíte probíhající rekonstrukci střechy zimního stadionu, která má skončit až na podzim v již rozehrané sezoně? Jak byste to řešil vy?
7. Jak by se měla řešit narůstající kriminalita v Kolíně na straně jedné a nedostatek policistů na straně druhé?
8. Co byste udělal pro to, aby se snížil počet pouze projíždějících kamionů Kolínem?

1) Senát je ústavní pojistkou. Měla by to být určitá korekce jednání v poslanecké sněmovně. Je to jistá záruka kulturního a odborného projednání všech záležitostí, které vidíme v poslanecké sněmovně.

2) Výstavba už běží a vše je na dobré cestě. V této době už jen stěží může město případně senát něco změnit. Vše už má nyní v rukou investor nebo zhotovitel. Já si ale osobně myslím, že Kolín by potřeboval obchvat na severní straně, kde se nachází průmyslová zóna.

3) Samotná rekonstrukce je podle mě hlavně nešťastně načasovaná. Nyní se pouze ukazuje, jak je samotný Kolín velmi zatížený provozem. Je nutno situaci řešit severním i jižním obchvatem. Také se ale zamýšlet nad jinými tipy dopravy, vodní nebo železniční. Měli bychom si uvědomit, že existuje i něco jiného než automobil.

4) Jde o to, jestli nejen v tomto případě šlo o úmyslný nebo neúmyslný trestní čin. Ale toto je spíše otázka na právníky.

5) My jsme už v minulosti chtěli umístit sportoviště (halu, fotbalové hřiště s umělou trávou atd) na jih od Jaselské ulice v místě, kde byl internát a menší hřiště. Bohužel to místo bylo prodáno. My jsme tehdy v hlasování o prodeji v zastupitelstvu prohráli. V současnosti město zřejmě v hodnější pozemek zřejmě nemá.

6) Rekonstrukce probíhá podle harmonogramu a možná i s předstihem. Nutno podotknout, že nyní se ukazuje, že byla velice nutná. Samozřejmě by bylo nejlepší, aby se samotných hokejistů dotkla co nejméně.

7) V poslední době jsme si zvykli k narůstající kriminalitě dávat za vinu lidem, kteří se do města přistěhovali. Myslím, že by každý měl začít u sebe. Na prvním místě je ale samozřejmě samotná výchova a prevence. Měl by se zvýšit počet policistů v ulicích.

8) To souvisí s prvními otázkami. Je nutné vybudovat obchvat, jak jižní tak v budoucnu i severní.

Jak odpovídali ostatní čtěte zde:

Jiří Buřič

Robert Drda

Jiří Hanzlíček

Pavel Lebeda

František Švarc