Do r. 1990 jsem pracoval 17 roků jako nestraník na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství. Úřad jsem s dalšími převedl na Ministerstvo životního prostředí (podvodem kliky STB u Havla jsem se nestal prvním ministrem). Pracoval jsem jako poradce Federální ministryně kontroly, Ministerstva obrany a souběžně i poradce prezidenta Havla (Kancelář prezidenta republiky) a čtyř následujících ministrů na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Spolupráce s poslanci Parlamentu a Legislativní radou vlády. Před rokem jsem skončil, jako senior mám za cíl spolu se Stranou důstojného života sjednotit důchodce- seniory a prosadit v případě zvolení do zákonodárném sboru zlepšení podmínek pro důstojné stáří ( otázku finančních prostředků lze řešit pouze jako zákonodárce, který má přístup ke všem i utajovaným ekonomickým dokumentům; jinak objektivně nelze).

1. Co by mělo být smyslem senátu?
2. Pokud se stanete senátorem, co uděláte pro zrychlení realizace obchvatu Kolína? Vedl byste obchvat jižní, či severní stranou?
3. Myslíte si, že se mohla rekonstrukce křižovatky Modrý bod od začátku provádět za obousměrného provozu?
4. Myslíte si, že by trestní zákoník měl rozlišovat, způsobí-li někdo těžkou újmu na zdraví, nebo smrt? (souvislost s útokem psa na muže)
5. Kam byste v Kolíně umístil plánovanou multifunkční halu a proč?
6. Jak hodnotíte probíhající rekonstrukci střechy zimního stadionu, která má skončit až na podzim v již rozehrané sezoně? Jak byste to řešil vy?
7. Jak by se měla řešit narůstající kriminalita v Kolíně na straně jedné a nedostatek policistů na straně druhé?
8. Co byste udělal pro to, aby se snížil počet pouze projíždějících kamionů Kolínem?

1) Nepolitické rozhodování a napravování legislativních chyb, které vychází z parlamentu.

2) Podle mých informací na silnici E38 projíždí denně 28 tisíc vozidel a na svodu z dálnice D1 je to přibližně 15 tisíc vozidel. To je obrovské množství, které se setkává v Kolíně. To značně zatěžuje obyvatele. Obchvat je nutný. Jako senátor bych mohl pomoci se legislativně zasadit o to, aby se výstavba obchvatu co nejvíce urychlila.

3) Za určitých dopravních opatření samozřejmě ano. Když je to možné na dálnicích, nevidím důvod, proč by to nešlo i přímo ve městě.

4) Trestní zákoník se podrobil už tolika novelám, že i pro skutečné odborníky je složité se v jistých zákonech orientovat. Zákon po prostudování všech paragrafů měl být dostatečný i pro postihování těchto případů. Co se týká napadením psem, podle mě by měly být tvrdší postihy.

5) Toto se z pozice senátora dá jen stěží ovlivnit. Je to záležitost zastupitelů a samotné radnice, tedy regionální politiky.

6) Kolínští hokejisté by si zasloužili urychlení celé rekonstrukce. Město Kolín by si vzhledem k tradici hlavně zasloužilo jakousi renesanci kolínského hokeje. Vše ale záleží na dohodě mezi zastupiteli a investorem.

7) Řada občanů si stěžuje na problematiku kriminality. Po městě se pohybuje spousta cizinců. Měla by to být záležitost policie. Ta ale v současnosti nemá dostatek příslušníků. Nyní se projednává zákon o policii, který by měl situaci napravit. Nejsem si ale jistý, zda se to bude přímo dotýkat i menších měst jako je právě Kolín.

8) Průjezd kamionů městy se stal obrovským politickým problémem. Pokud kamiony budou mít silné omezení v pátek, o kterém se nyní jedná, problém se přesune na sobotu. Pokud chce samotný Kolín zamezit pouze průjezdu, dá se to vyřešit pouze dopravními značkami.

Jak odpovídali ostatní čtěte zde:

Jiří Buřič

Robert Drda

Pavel Lebeda

Václav Navrátil

František Švarc