Jsem nejmladší ze všech kandidátů, je mi právě čtyřicet let a mám tři děti. Vystudoval jsem Právnickou fakultu UK a v Senátu se budu věnovat především sociálně-právním otázkám. Mám dost zkušeností a iniciativy na to, abych byl dobrým zástupcem Kolínska v Parlamentu.
Představuji změnu a lidé mají na výběr : buď jeden z ostatních o generaci starších protikandidátů nebo nový a mladý člověk. Buď lidé zvolí zase jednoho ze zasloužilých komunálních politiků nebo člověka plného energie na kterého se budou moct vždy obrátit.

1. Co by mělo být smyslem senátu?
2. Pokud se stanete senátorem, co uděláte pro zrychlení realizace obchvatu Kolína? Vedl byste obchvat jižní, či severní stranou?
3. Myslíte si, že se mohla rekonstrukce křižovatky Modrý bod od začátku provádět za obousměrného provozu?
4. Myslíte si, že by trestní zákoník měl rozlišovat, způsobí-li někdo těžkou újmu na zdraví, nebo smrt? (souvislost s útokem psa na muže)
5. Kam byste v Kolíně umístil plánovanou multifunkční halu a proč?
6. Jak hodnotíte probíhající rekonstrukci střechy zimního stadionu, která má skončit až na podzim v již rozehrané sezoně? Jak byste to řešil vy?
7. Jak by se měla řešit narůstající kriminalita v Kolíně na straně jedné a nedostatek policistů na straně druhé?
8. Co byste udělal pro to, aby se snížil počet pouze projíždějících kamionů Kolínem?

1) Smysl senátu je dán především ústavou. Je určitou pojistkou proti nepřiměřeným rozhodnutím poslanecké sněmovny.

2) Jako senátor bych mohl vyvolat jednání s různými institucemi, které na to mají vliv. Popřípadě se pokusit zprostředkovat určitou dohodu mezi vlastníky pozemků, na kterých obchvat vázne. Stručně řečeno zrychlit výstavbu. Jsem zastáncem varianty, která se nyní začíná realizovat, tedy jižní. Kdybychom volili jinou variantu, vše bychom oddálili o nějakých pět či deset let.

3) Dopravní situace v Kolíně je složitá. Jestli je to ale možné nyní, mohlo to být možné už od začátku.

4) Byl bych proto, aby majitel psa, který těžce zraní člověka případně dokonce usmrtí, byl velice přísně potrestaný. Současný trestní zákoník je velice mírný. Nejvýše dvouleté odnětí svobody je výsměchem pozůstalým. Osobně bych viděl horní hranici okolo deseti let.

5) Multifunkční halu bych umístil na pozemky, které město přibližně před rokem prodalo firmě pana Třešňáka. To znamená v blízkosti Jaselské ulice vedle 4. Základní školy. Město se tohoto velmi vhodného pozemku zbavilo, když už v tu dobu určitě vědělo, že podobnou multifunkční halu bude chtít stavět.

6) Vím, že jsou tam problémy vážného charakteru a rekonstrukce byla nutná. Samozřejmě ale měla probíhat v době, kdy je hokejová přestávka.

7) Především si musíme uvědomit, kde se ta kriminalita vzala. Jestli není důsledkem nově vzniklé průmyslové zóny. K čemuž se já přikláním. Tím zároveň říkám, jak by se měla řešit. Něco řešit, až když se problém objeví, je pozdě. Podle mých informací páchají trestné činy právě lidé, kteří sem přišly za prací.

8) Prostě tlačit a tlačit na to, aby se co nejrychleji vybudoval mýtný systém na silnicích prvních tříd. Jakmile se zavedl mýtný systém na dálnicích, okamžitě narostl o třicet a čtyřicet procent počet projíždějících kamionů Kolínem. Řidiči si zkracují cestu Praha – Brno přes Kolín. Samozřejmostí je vznik obchvatu.

Jak odpovídali ostatní čtěte zde:

Jiří Buřič

Jiří Hanzlíček

Pavel Lebeda

Václav Navrátil

František Švarc