„Kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR považuji za svojí osobní výzvu. Již 18 let dělám v komunální politice a starosti lidí jdou na moji hlavu, chci tyto problémy přenést rovnou do Senátu.“

1. Co by mělo být smyslem senátu?
2. Pokud se stanete senátorem, co uděláte pro zrychlení realizace obchvatu Kolína? Vedl byste obchvat jižní, či severní stranou?
3. Myslíte si, že se mohla rekonstrukce křižovatky Modrý bod od začátku provádět za obousměrného provozu?
4. Myslíte si, že by trestní zákoník měl rozlišovat, způsobí-li někdo těžkou újmu na zdraví, nebo smrt? (souvislost s útokem psa na muže)
5. Kam byste v Kolíně umístil plánovanou multifunkční halu a proč?
6. Jak hodnotíte probíhající rekonstrukci střechy zimního stadionu, která má skončit až na podzim v již rozehrané sezoně? Jak byste to řešil vy?
7. Jak by se měla řešit narůstající kriminalita v Kolíně na straně jedné a nedostatek policistů na straně druhé?
8. Co byste udělal pro to, aby se snížil počet pouze projíždějících kamionů Kolínem?

1) Smyslem senátu je, to co mu dává ústava. Senát je podle mého názoru lidově řečeno radou starších.

2) Tato stavba začne v letošním roce tak, jak byla už v historii připravována. Podmínky v té době byly jiné, než v dnešní době, tedy realizace výstavby. Já jsem přesvědčen, že je nutné realizaci dokončit. Důležitým důvodem je mimo jiné nynější připravenost státu výstavbu zafinancovat. Za druhé je územě vyřešen a za třetí je třeba vyřešit katastrofální situaci dopravy přímo v Kolíně. Co se týče severní varianty, tak úrovní připravenosti na případnou výstavbu naprosto nelze srovnávat s jižní variantou. Severní je pouze čárou na papíře.

3) K obousměrnění došlo po mém přibližně desetidenním urgování investora. Podle mě nebylo nutné odklánět směr na objízdnou trasu nepřetržitě, ale pouze opravdu v nutných případech. Chtěl bych poděkovat investorovi a zhotoviteli stavby, že nám vyhověl.

4) Zákoník již na tyto varianty pamatuje . V současné době se projednávají nové návrhy klasifikace újmy na zdraví.Zde je jedna z podstatných věcí, kterou se snažím zmínit ve svém hlavním volebním hesle. Myslím si, že toto je příklad, kdy došlo k velké újmě a dokonce ztrátě na životě prostřednictvím někoho jiného nikoliv přímo člověkem. Ta otázka souvisí s přímým vztahem k tomu člověku. To znamená, když hovoříme o trestním zákonu, tak se vztahuje právě na člověka jako takového, tedy účastníka toho skutku. V tomto případě (napadení psem a následná smrt napadeného) to není přímo člověk, ale pes.

5) Svůj názor jsem vyslovil při projednávání územního plánu už v minulosti v době, kdy jsem byl v opozici. Představitelé radnice si v té době přáli výstavbu haly u Billy. Měl jsem několik argumentů proto, aby hala byla jinde. Podotýkám, že se psal jiný rok než nyní, stav byl jiný i zmiňované území (u Billy) bylo využíváno jinak. Protože jsem spoluodpovědný za účelné využití finančních prostředků a při znalosti situace, která ve městě v této oblasti je, toto rozhodnutí v dnešní době přijímám a jsem k němu loajální. Je to podle mě jedno z ekonomicky a později i účelově správně nasměrovaných finančních prostředků. Podporuji tedy stavbu haly na současně plánovaném místě u Billy. Hala je potřeba co v nejbližší době. Není na ní dostatek finančních prostředků. Je možné ji umístit na místě, kde území je proto určené a jsou tam všechny potřebné inženýrské sítě a nemusí se vytvářet nové, jako kdyby se výstavba haly uskutečnila jinde v Kolíně.

6) Z počátku jsem z rekonstrukce zimního stadionu byl značně nervózní, protože dlouho nebylo jasné, zda rekonstrukce může začít. Rekonstrukce se však ukázala jako nutná z rozhodnutí statického posudku a havarijnímu stavu. Ta diskuze, která okolo probíhala, mi často připadala falešná. Nikdo podle mě nedovedl popsat skutečný stav věci. Bylo jasně dáno, že hrozí nebezpečí. Po oznámení havarijního stavu byla okamžitě rekonstrukce zahájená. Samotný rozjezd rekonstrukce nebyl podle mých představ, ale nyní probíhají práce podle časového harmonogramu. Je zde jistý předpoklad i o zkrácení termínu oprav.

7) Jsou to dvě věci od sebe samozřejmě trochu vzdálené, ač to tak nevypadá. Stav policie České republiky je součástí právě probíhající reformy, která nepochybně bude i bolestná. Je nutné vnímat odliv pracovníků od policie, kteří s ní byli historicky spjatí přes několikeré období. Je to jedna věc, která možná souvisí. Se změnou v žití člověka, který není vlastníkem jednoho auta ale třeba tří nebo dobře vybavených domácností, rostou i negativní prvky. Vždy mezi námi byli zloději a bohužel i vždy budou. Úměrně s dobou rostou negativní vlivy. Je třeba mnohem více preventivně působit na své okolí, aby se lépe vyrovnalo s tím šťastným žitím. Negativní prvky jsou podle mě samozřejmým doplněním těch pozitivních změn, které okolo sebe máme.

8) Toto je složitá věc. Je jasné, že chce-li člověk mít právě to vše co má rád okolo sebe, tak k tomu potřebuje peníze. Ty aby získal, tak si je v tom dobrém slova smyslu musí zasloužit. Aby si je zasloužil, musí vytvořit příležitost. My jsme tady vytvořily příležitost v podobě podmínek, které umožnily investorům realizovat své záměry. S tím však přichází i právě zvýšená doprava. Pokud v Kolíně bude růst průmysl, bude se zvyšovat automobilová doprava. Mou snahou je poukázat na to, že existuje i jiná než automobilová doprava. To znamená vlakem a po vodě. Pak by mohlo dojít k ulehčení situace v Kolíně.

Jak odpovídali ostatní čtěte zde:

Robert Drda

Jiří Hanzlíček

Pavel Lebeda

Václav Navrátil

František Švarc