Mimo nadílky od Mikuláše viděli všichni přítomní i ukázky cvičení všech oddělení oddílu všestrannosti. Pozornost si zasloužili i prckové, kterým nebyly ani dva roky. Jednoduše jen co začali chodit, už se svým rodičem předvedli sestavu, kterou společně za uplynulé týdny natrénovali. Vystoupili ale i předškoláci, žáci a žákyně a na závěr pro potěchu oka přítomných pánů i ženy.