Asfaltové silnice jsou v létě rozpálené a tvoří se na nich mnohem více prachu. Mnohým lidem takové ovzduší způsobuje dýchací problémy nebo různé alergie. Do ulic proto vyjíždí kropící vozy, aby vzduch kolem nich zvlhčily a pročistily. Ty vozovky jednak ochlazují a zároveň snižují jejich prašnost.

,,Veřejné komunikace se kropí dle potřeby a tato potřeba je závislá na teplotních podmínkách, prašnosti a znečistění komunikací,“ informuje Boris Kudláček, tiskový mluvčí společnosti Ave Kolín, která zajišťuje komunální služby pro město Kolín. ,,Četnost kropení není nijak zanesena do smluvních podmínek mezi AVE a Městským úřadem. Řeší se podle aktuálních potřeb a to operativními dohodami AVE s magistrátem města,“ vysvětluje Kudláček.

Ve dnech extrémních veder se silnice kropí i dvakrát denně. Jedna cisterna přitom ve své nádrži pojme 8000 litrů vody. Kropí se nejfrekventovanější trasy a místa s největším výskytem lidí. Karlovo náměstí, ulice Pražská, Politických vězňů, Legerova, Masarykova, Kutnohorská, nebo Rorejcova.

Ke kropení se používá zásadně pitná voda, na základě hygienických předpisů a požadavků. Oficiálním dodavatelem vody, která slouží k čištění je společnost Vodos Kolín. ,,Jedna trasa včetně dopravy od zdroje, pronájmu vozidla s osádkou, nákupem pitné vody a pohonných hmot vyjde na částku 1464 korun.

Objem jedné nádrže pak vystačí tak na 15 km veřejných komunikací,“ vypočítává výdaje za jednu vyjížďku vozu Boris Kudláček.