V noci ze soboty na neděli se konala policejní akce k zajištění bezpečnosti a pořádku.

„Zaměřená byla na kontrolu restauračních zařízení s cílem odhalit případy podávání alkoholických nápojů nezletilým a mladistvým osobám, případy držení a distribuce drog, monitoring zájmových osob a osob v celostátním pátrání a případnou eliminaci páchání trestné činnosti v rámci teritoria obvodního oddělení v Kolíně,“ vypočítala Jana Žďárská z kolínského policejního ředitelství.

V terénu bylo celkem 24 policistů. Kontrole. která mohla odhalit osoby v pátrání, se nevyhnulo 86 lidí.

Nejhůře při kontrolách dopadli šoféři. „Na úseku dopravy bylo zjištěno celkem 21 přestupků, které byly na místě vyřešeny blokovou pokutou,“ popsala Jana Žďárská. Ve čtyřech případech policisté zjistili, že dva řidiči nevlastní řidičské oprávnění a další dva šoféři byli pod vlivem alkoholu.

V restauračních zařízeních šlo zejména o nalévání alkoholu mladistvým. Takzvaně dýchnout dostala dvanáctka teenagerů. „Ve dvou případech byl zjištěn alkohol. Jednalo se osoby mladistvé, kdy naměřená hodnota alkoholu nepřesáhla jedno promile alkoholu v dechu,“ upřesnila mluvčí policie.

Zmiňovaní konzumenti si s „radostí“ převzali rodiče, pro které to znamená jediné. Zjištěné případy budou oznámeny na odbor sociálně právní ochrany dětí k jejich dalšímu opatření.

Pachatelé, kteří umožnili osobám mladistvým a nezletilým požít alkoholické nápoje, se dopustili přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Během několikahodinové akce nebyly zjištěny u kontrolovaných osob žádné drogy. „Podobné bezpečnostní akce budou prováděny průběžně v rámci územní působnosti okresního ředitelství Policie ČR v Kolíně,“ slibuje Jana Žďárská.