Pozvání ředitele Územního odboru v Kolíně Jana Bradny společně se starostou okresního sdružení Zdeňkem Bydžovským na návštěvu stanice profesionálních hasičů do Kolína na sebe tedy nenechalo dlouho čekat.

V zasedací místnosti dobrovolníky z Klučova přivítal ředitel Jan Bradna a starosta Zdeněk Bydžovský. Oba na úvod poděkovali za skvělou reprezentaci našeho okresu a vyjádřili obdiv nad dosaženými výsledky. „Na oplátku jsme poděkovali za pozvání a zájem o naši činnost a její podporu, které si velmi vážíme,“ uvedla Kamila Havlínová s tím, že úspěchy nepřišly zničehonic, ale jsou výsledkem mnohaleté práce celého sboru.

Všichni členové poté obdrželi spoustu dárků, upomínkových předmětů, tiskovin a her. Došlo i na pozvání k občerstvení z bohatě prostřeného stolu.„V další části návštěvy nás velitelé čet provedli celou stanicí, prohlédli jsme si prostory zázemí mužstva a samozřejmě garáže s veškerou zásahovou technikou,“ pokračovala Kamila Havlínová. Na závěr si zájemci mohli vyzkoušet práci s hydraulickými nůžkami a vlastnoručně udělat z favorita kabriolet.