Policie musela ihned zalarmovat všechny složky Integrovaného záchranného systému (IZS), tedy hasičů, policie a záchranné služby. Nechyběli ani pracovníci kolínské hygienické stanice.

Proč? Hrozilo nebezpečí výskytu a rozšíření biologické zbraně. Dva darebáci se totiž rozhodli zbohatnout. Ukradli antrax, který chtěli následně zpeněžit. V aerosolovým balení jej měli připravený na transport.

Zájemce o biologickou zbraň je ale až v Ostravě, a proto si museli pronajmout letadlo pro vnitrostátní let. Kolínské letiště je tedy ideální. Při příchodu k letadlu však v hangáru došlo k poškození obalu chemikálie.

Lotrové moc dobře věděli, co přepravují. Zalekli se a vše raději sami nahlásili na tísňovou linku. Okamžitě se tedy rozjela záchranná akce složek IZS. „Policie po přijetí tísňové zprávy o události s podezřením na výskyt B-agens a toxinů místo zásahu neprodyšně uzavřela,“ popsala Petra Čimová z kolínského policejního ředitelství.

Policisté se na místě za pomoci profesionálních hasičů museli převléci do přetlakových obleků včetně izolačních dýchacích přístrojů. Teprve poté mohli jít zatknout dva zloděje do nedalekého hangáru. „Policisté na místě zadrželi dva podezřelé muže, provedli ohledání místa činu a šetření k motivu trestné činnosti,“ uvedla Petra Čimová.

Tam se ale ke vší smůle nacházelo dalších přibližně dvacet cestujících společně s piloty, kteří už mohli být zasaženi antraxem. Hasiči museli vybudovat dekontaminační pracoviště, kterým musely všechny ohrožené osoby projít. Až poté se do té doby nic netušící cestující dostaly do rukou lékařů, kteří následně vyhodnotili jejich zdravotní stav.

Obyvatelé nejen Kolína a okolí se ale včera nemuseli ničeho obávat. Jednalo se jen o předem připravené cvičení IZS.

„Akce se zúčastnilo přibližně osm vozidel s posádkami. Zapojili jsme i dobrovolné hasiče z Týnce nad Labem,“ vylíčil Jan Bradna, ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Kolín.

Úkolem policie bylo mimo jiné vytvořit dopravní uzávěry na příjezdových a odsunových komunikacích. Shromáždit a zaevidovat potencionálně zasažené osoby v postižené oblasti. Policisté také vytvořili dopravní podmínky pro převoz postižených osob do karantény a zajistili doprovod vozidla se vzorky do laboratoře. V průběhu zásahu dohlíželi muži zákona na dodržování pořádku ve vnější a nebezpečné zóně i na dekontaminačním stanovišti.

Záchranná služba na své pacienty musela vyčkat v bezpečné zóně, která jí byla vyhrazena. Zdravotníci mezitím připravovali polní nemocnici, zdravotnické vybavení a třídící karty. Hasičský záchranný sbor poté provedl zneškodnění nebezpečné látky. Proběhlo i pečlivé dekontaminování všech zasažených osob, které pak byly předány do péče záchranářů. "Ti prováděli lékařskou kontrolu, evidenci a třídění osob podle zdravotního stavu. Všichni zasažení neměli vážnější zdravotní potíže, záchranáři všem přidělili zelené třídící karty (chodící pacienti – lehce zranění). U všech pacientů nařídili transport do nemocničního zařízení, kde měli být zasažení hospitalizováni na pozorování," popsala Tereza Janečková ze středočeské záchranky.

Složky Hasičského záchranného sboru a Policie ČR prověřily práci s protichemickými obleky a dekontaminační technikou. Zdravotnická záchranná služba měla na místě vybavení a zdravotnický materiál pro mimořádné události. Cílem zdravotníků byl nácvik třídění zraněných a jejich směřování podle zdravotního stavu do nemocničního zařízení. Cvičení podle všech zúčastněných proběhlo v pořádku bez výrazných problémů a splnilo svůj účel.