Na všech kontaktních místech systému CzechPoint mohou řidiči díky schválené novele silničního zákona nově zjišťovat stav svého bodové konta za prohřešky. Jedná se o obecní a městské úřady, na větších poštách, několika pobočkách Hospodářské komory a rovněž u některých notářů. Celkem v Česku od ledna naráz vznikne téměř tři tisíce míst, kde řidiči uvidí spáchané přestupky.

U přepážky dostanete výpis na počkání

My jsme zkusili na vlastní kůži takový výpis bodového hodnocení osoby získat na pobočce České pošty. A jak to dopadlo?
Při příchodu do budovy si z terminálu pořádníku musíte vyzvednout svůj lístek, podle kterého budete následně vyzváni k přistoupení k přepážce zobrazením daného čísla na světelné tabuli. Tlačítko pro tuto kategorii je označeno nápisem CzechPoint.

Samotná délka celé procedury u přepážky je poté otázkou necelých pěti minut.
Prvním dokladem, který je pro výpis z bodového konta z registru řidičů potřeba, je občanský průkaz. Následně ještě předložíte řidičské oprávnění, z kterého si pracovnice opíše číslo průkazu. Poté již obdržíte daňový doklad o zaplacení dané částky (viz. tabulka) a samozřejmě také ověřený výstup z registru řidičů, kde zjistíte stav vašich trestných bodů.

V celé republice je celkem 810 pošt se službou CzechPoint. Na Kolínsku jich funguje pět, v Českém Brodě (nám. Arnošta z Pardubic), Kolíně 1 (Nám. Republiky), Kolíně 2 (ul. Pod Hroby), Kolín 3 (ul. Mlýnská) a Pečkách (Masarykovo nám).

Podle mluvčí České pošty Marty Selicharové si do včerejšího dne vyžádalo tuto službu přes dvě stě osob. „V celé republice se od začátku roku jednalo o 213 osob,“ vyčíslila.

Ceny za služby CZECHPOINT
Cena za ověřený výstup
(z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku a ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
)
a) první strana 100,-Kč, druhá a každá další strana ⋌40,- Kč
b) druhý a každý následný ověřený výstup stejného elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran ⋌40,- Kč

Cena za balné a expedici ⋌70,- Kč

Cena za ověřený výstup z registru řidičů
první strana ⋌69,– Kč
druhá a každá další strana ⋌40,- Kč

Cena za přijetí
a) žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů ⋌50 ,-Kč
b) podání podle § 72 živnostenského zákona⋌ 50 ,-Kč
Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle platných právních předpisů.

Zdeněk Holeček, Martin Petřík