Rekonstrukce kolínských komunikací drtí řidiče

Současná doprava v Kolíně je neúnosná. Šoféři, kteří pospíchají, by se městu měli raději vyhnout. Může za to hned několik rekonstrukcí silnic, které se dělají současně. Podle zainteresovaných však ale jiná možnost nebyla. Jedině, že by se neopravovalo vůbec. „Samozřejmě bychom měli právo říci, že peníze nechceme a Žižkova ulice se dělat nebude, dokud se neudělá průtah. Ale to už by se Žižkova ulice neudělala nikdy, protože by ty finance sem už nepřišly,“ popsal situaci vedoucí odboru dopravy kolínské radnice Jiří Jeřábek.

S tím prakticky souhlasí i investor rekonstrukce průtahu Kolínem, Ředitelství silnic a dálnic. „Uvolnili se finance a my jsme ihned začali a termíny dokončení staveb máme do konce listopadu. Bohužel víme, že je to náročné pro řidiče,“ nastínila mluvčí ředitelství Martina Vápeníková

Vedoucí odboru dopravy kolínské radnice Jiří Jeřábek vysvětluje, jak to s rekonstrukcí Žižkovy ulice a průtahu Kolínem vlastně je. „Jsou to akce kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Kolínská radnice s tím nemá nic společného. Pokud bychom vyhověli všem zhotovitelům, tak bychom museli zavřít celý Kolín. Nepříjemnosti s dopravou tady jsou. Ale ty budou, i když se nebude opravovat. Například průtah Kolínem se dělá tím způsobem, aby došlo k návaznosti na Žižkovu ulici. Jakmile dojde na Havlíčkovu ulici, tak v té době už bude průjezdná Žižkova ulice. Druhá etapa Žižkovy ulice by měla být dokončená v nejbližších dnech, aby se zprůjezdnilo propojení ulic Masarykovy, Táboritské, Jateční a U Nemocnice, což dopravě zase ulehčí,“ uvedl šéf odboru dopravy.

A proč se rekonstrukce konají současně? „Kraj musí peníze proinvestovat, ale finance měl k dispozici až od září. A než proběhnou výběrová řízení, tak se bohužel dostaneme do tohoto termínu. Ředitelství silnic a dálnic uvolnilo finance také v podobném čase jako kraj,“ objasnil Jeřábek.
Komunikují spolu vůbec investoři o termínech stavebních prací? „Komunikace samozřejmě mezi městem a námi probíhá. Jedná-li se o nějaké uzavírky, musí to řešit dodavatelská firma s dopravní policií nebo s příslušným správním úřadem. Například aby byla povolená objízdná trasa nebo uzavírka jednoho silničního pruhu. Víme, že je to náročné pro řidiče, ale od konce listopadu budou řidiči jezdit po dobrých silnicích,“ podotkla Martina Vápeníková z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že vše se dělá bohužel ve stejný čas, aby se stihli proinvestovat dotační peníze. Ty se totiž nedají do příštího roku nepřevádět a zbytečně by takzvaně propadly.

Aktuální seznam uzavírek v Kolíně

Kolín II – uzavírka místní komunikace ulice Antonína Dvořáka od křižovatky s místní komunikací A. M. Jelínka (do 29.2. 2008)

Kolín V – uzavírka místní komunikace ulice K Vinici (do 19.11. 2007)

I. etapa: od křižovatky s místní komunikací (MK) ul. Říční až po křižovatku s MK ul. Boženy Němcové;

II. etapa: od křižovatky s MK ul. Boženy Němcové až po křižovatku s MK ul. Hálkova

III. etapa: od křižovatky s MK ul. Hálkova až po točnu autobusu (křižovatka s MK ul. Na Kopečkách)

IV. etapa: od točny autobusu (od křižovatky s MK ul. Na Kopečkách) až po křižovatku s novou propojovací komunikací silnic II/322 a II/328

Kolín I – uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace areál bývalého pivovaru (do 20. 11. 2007)

Kolín II – Uzavírka silnice č. II/125 ul. Žižkova

II.etapa – od okružní křižovatky s místní komunikací ul. Masarykova po křižovatku s místní komunikací ul. Jateční (do 15.11. 2007)

III.etapa – od křižovatky s místní komunikací – ul. Jateční po křižovatku se silnicí III/12550 (směr Polepy – Uhl. Janovice) (do 7.12. 2007)

Kolín II – uzavírka místních komunikací ul. Rimavské Soboty, ul. Klenovecká a ul. Masarykova (od 15. 10. 2007 do 20. 12. 2007)

Kolín II – uzavírka místní komunikace ul. Kmochova II. a III. etapa (od 22. 10. 2007 do 31. 12. 2007)

Kolín – Štítary – uzavírka místní komunikace Na Návsi⋌ (od 22. 10. 2007 do 31. 12. 2007)

Kolín – uzavírka silnice č. II/125 ul. Veltrubská v Kolíně v úseku od ul. Brankovické po ul. Sadovou (úplná) a b v úseku od ul. Zličská na konec městaKolína (částečná) (od 5.11. 2007 do 30.11. 2007)

Průtah Kolínem

v úseku Jaselská – Pražská, od okružní křižovatky k ul. Tyršova

a) frézování za provozu v celé délce úseku (31.10. – 05.11.2007)

b) pokládka živice, řízeno semafory v ul. Jaselské (05.11 – 10.11.2007)

c) pokládka po pruzích (11.11. – 20.11.2007)

v úseku Havlíčkova od okružní křižovatky na Šťáralku

a) frézování za provozu v celé délce úseku (3.11. – 16.11.2007)

b) pokládka živice, řízeno semafory od žel. přejezdu (7.11 – 22.11.2007)

c) pokládka po pruzích ke kolejím (23.11 – 30.11.2007) (zdroj: www.mukolin.cz)

Na úvodní straně našeho webu www.kolinsky.denik.cz se v pravém sloupci můžete zapojit do anketního hlasování, v jehož rámci zjišťujeme, kdo podle vás může za současnou krizi dopravy v Kolíně. Jednoznačně zatím v hlasování vede kolínská radnice, hlas dostala i varianta „Mizerná koordinace práce úředníků kraje a Kolína“.

A co si myslíte vy?