„Zajímalo by mě, jak se vypořádává krajský úřad Středočeského kraje s projektem Žákovské jízdné zdarma pro školní rok 2010/2011,“ říká Jindřiška Šmejkalová z Bečvár, matka dvou dětí, které denně dojíždí do škol ve Středočeském kraji.

„Řádně jsem podala žádosti o refundaci žákovského jízdného, jež mělo být v měsíci červenci za I. pololetí poukázáno na můj účet. Dosud však nic takového neproběhlo, tudíž se ptám nejen jménem svým, ale i ostatních rodičů – utichl tento projekt a byly to jen pouhé sliby?“ ptá se Jindřiška Šmejkalová.

Zdržení proplácení žákovského jízdného podle mluvčí kraje Berill Maschekové způsobila technická závada. Problém byl v softwaru a protože kraj nechtěl zbytečně narychlo nakupovat drahý, vyřizovalo se tentokrát žákovské jízdné ručně.

„Velmi se všem rodičům omlouváme, nyní už rada kraje schvaluje co týden tisíce žádostí. Rodičům, jimž ještě nebyly peníze poukázány, by měly přijít během několika dnů,“ doplnila Berill Mascheková a zároveň připomněla, že systém podávání žádostí o proplacení žákovského jízdného na příští rok zůstává stejný, tedy že je třeba žádost podat do poloviny října.