„Těm, kteří pomoc potřebují, přispíváme pravidelně už několik let, i když to nejsou velké částky, snažíme se pomoci,“ řekl starosta Ivan Kašpar. Upřímného poděkování se obci v těchto dnech dostalo za předchozí finanční pomoc od klientů a zaměstnanců střediska Diakonie v Čáslavi „Peníze budou použity ve prospěch mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením, kteří pracují v sociálně terapeutické dílně Diakonie Kolín,“ uvedla ředitelka Květuše Mašínová. Kolínská dílna je od 1. července loňského roku detašovaným pracovištěm střediska Diakonie v Čáslavi.