Proti těmto plánům se nepostavili Červenopečečtí, kteří by měli mít továrnu na svém katastru, ale obyvatelé Nebovid, Hlubokého Dolu a zejména Polep. Nový podnik by totiž měl stát na okraji Červených Peček, v bývalé cihelně, takže doprava z něj a do něj proudící se jich pravděpodobně dotkne minimálně. Směřovat totiž bude spíše na Kolín, tedy přes Polepy.

Podle zpracovatele dokumentace EIA Karla Vurma EIA chtěla vést nákladní dopravu jinudy než po linii Červené Pečky Polepy Kolín, ale jako nejlepší varianta byla nakonec zvolena cesta právě přes Polepy na budoucí obchvat Kolína. „Hluk kolem silnice nepřekračuje limity, nárůst hluku je neznatelný 0,1 0,2 decibelu,“ uvedl Karel Vurm.

Vydat souhlasné stanovisko při dodržení určitých podmínek doporučuje i zpracovatel posudku Alexandr Mertl. Stanoviska všech dotčených orgánů k záměru výstavby nového závodu Stachemy, kde mělo by se vyrábět 23 tisíc tun ročně, jsou kladná.

Stejně tak i městyse Červené Pečky. „Záměr vyplývá z platného územního plánu. Území začalo vypadat tragicky, je jedině dobře, že se začíná využívat,“ říká místostarosta Červených Peček Miloslav Kubín. „Prostudovali jsme projektovou dokumentaci a konstatovali, že realizace by neměla mít negativní dopad na životní prostředí,” předesílá.

„Viděli jsme spíš i klad v tom, že území se aktivně využije a vytvoří se i nová pracovní místa,“ uvedl s tím, že dům na okraji Červených Peček, tedy v těsném sousedství budoucí továrny, byl součástí areálu bývalé cihelny, dnes je jiného majitele než Stachemy a je nedávnou změnou územního plánu převeden z průmyslové zóny do zóny bydlení. „Výrazně se tím zpřísnily hygienické požadavky, co se týká hlučnosti, prašnosti apod. Je to důležitá pojistka, aby se životní prostředí nezhoršilo. Vzpomínáme na dominantu, tovární komín, který tu stával. Bylo nám trochu líto, že tam nemohl zůstat, ale neměl využití a byl ve stavu, kdy by tam bez oprav nemohl dál být. Namísto něj tam určitě vyrostou sila. Máme v blízkosti příklad, jak to vypadá v Nebovidech, kde sila okolí nepřidala na kráse. Sila Stachemy ale mají být o několik metrů nižší a z některých směrů poměrně dobře chráněna,“ doplnil místostarosta, který podle svých slov oceňuje kladný přístup investora v podobě jednání o výsadbě vzrostlých stromů směrem na Polepy.

Právě ty jsou výrazně proti výstavbě závodu. „Podstatně stoupne těžká nákladní doprava, ale i osobní,“ říká starosta Rostislav Vodička a předkládá další řadu námitek týkajících se obav také z hluku, vibrací, narušení krajinného rázu apod. „Bylo řečeno, že ke stavebnímu řízení bude předložena dohoda mezi investorem, SÚS a námi o provedení úprav komunikace. Napadá mě myšlenka, že bychom to mohli skrečovat, pokud bychom se nedohodli. Když dohoda nebude, stavební úřad nevydá stavební povolení?“ říká starosta k záměru, kdy se má v souvislosti se vznikem nového závodu rekonstruovat mostek v Polepech. „Když se zvýší tonáž mostu, budou přes něj jezdit i další těžší nákladní auta, nejen ze Stachemy,“ dodává polepský starosta a poukazuje na některé detaily proběhnuvších měření. „Hluk se měřil ve výšce 3,5 metru. To mi hlava nebere. Měření vibrací se provádělo v domě čp. 62, kde jsou nestandardní podmínky, například podepřený sklep,“ připomněl a vznesl požadavky obyvatel, kteří v případě výstavby továrny chtějí výměnu oken a další opatření, jako například semafor, který při překročení rychlosti vozidlo zastaví. Proti stavbě závodu se v Polepech vytvořila i petice obyvatel.

Stejně tak i v nedalekých Nebovidech. „V projektu se posuzuje vliv závodu na Červené Pečky a Polepy, ale co třeba Nebovidy a Hluboký Důl?“ ptá se starosta Jaromír Kašpar. „Dotkne se nás to například prašností,“ dodává k nesouhlasnému stanovisku, jež je odhlasováno zastupitelstvem a opírá se o obavy z hluku, ohrožení vod, narušení krajinného rázu, rizik z výroby a už zmiňovaného nárůstu dopravy. „Stometrová protihluková stěna je nedostatečná. Odpadní voda ze závodu se bude vozit na čističku do Kolína. Ta už teď má problémy a nikdo neví, co bude dál. 23 metrů vysoká sila jsou naprosto nevhodná, naruší vzhled krajiny do velké vzdálenosti,“ dodává Jaromír Kašpar.

„Je to neoddiskutovatelné riziko zhoršení životního prostředí, riziko střetu auta s chodcem,“ přidává se občan Jan Civín. „Výroba má jet jen v pracovní době. Ale v obci žijí i důchodci a děti včetně předškolních. Navíc se sníží hodnota nemovitostí v obci. Která z mladých rodin přijde bydlet do obce, za níž je chemická výroba? Znamená to zabrzdění rozvoje obce,“ soudí.

„Každá lidská činnost přináší riziko. Je třeba zvážit, zda je tak výrazné, že je záměr z hlediska vlivu na životní prostředí nepřijatelný. Tento záměr je obecně přijatelné riziko,“ oponuje zpracovatel posudku Alexandr Mertl.

„Takovýhle řeči si nechte od cesty, všechno to budeme mít v zahradách, furt fouká západní vítr, proč jste si to neudělali v Zibohlavech?“ ozývá se z řad přítomných občanů.

„Jak se bude opravovat silnice? Když se zvýší o 15 cm, jsme na úrovni chodníku a všechna voda půjde do domů u silnice,“ dodává jedna z přítomných žen.

„Bez součinnosti se SÚS to neopravíme,“ říká jednatel společnosti Radim Novák.

„Jak nám budete kompenzovat zhoršení životního prostředí? 12 pracovních míst je dost málo,“ ptá se na rovinu Lucie Doušová z Hlubokého Dolu, místostarostka Nebovid.

„Bude se opravovat most v Polepech. Jsme připraveni uhradit jako spoluúčast milion korun. Chystá se zalesnění části areálu závodu, přednostní právo zaměstnání pro lidi z přilehlých obcí, 10 20% slevy pro místní. Chceme vytvořit fond 0,2% obratu určený na životní prostředí. Nejsme ti zlí, špatní, věřte, bereme ohledy, kupujeme staré, rozpadlé a opravujeme,“ vysvětluje jednatel.

„Proč v posudku není zmínka o petici obyvatel Polep?“ ptá se další z obyvatel Václav Civín. „Neměl jsem ji k dispozici, měl jsem jen petici z Nebovid,“ odpovídá Alexandr Mertl.

Poměrně zajímavá připomínka zazněla v závěru vzrušené diskuse. „Na mostním listu polepského mostu je 30 tun. Nedávno se na něm objevila značka 37 tun. Není to účelové?“ řekl jeden z přítomných občanů.

Nyní se bude k celému záměru zpracovávat stanovisko. Proti němu není odvolací mechanismus. Jedině soud. Zdá se, že i k tomuto kroku jsou v Polepech odhodlaní.