Gymnázium jakožto krajská škola sídlí v chátrající městské budově. Dosud v ní kraj platil symbolické nájemné jednu korunu ročně. Město přišlo s návrhem zvýšení na takřka milion s tím, že tři čtvrtiny této částky by investovalo do budovy. To kraj odmítl a nabídl převzetí budovy s garancí její opravy.

„Pokud bychom dávali Kolínu milion, jak by k tomu přišla jiná města, kterým takovýto nájem neplatíme? Spustilo by to lavinu požadavků na zvýšení nájmů za školy,“ odůvodnil hejtman David Rath. Následně městské zastupitelstvo rozhodlo, že chce převzít zřizovatelská práva a povinnosti nad gymnáziem na město.

„Neprodleně jsme kraji poskytli informaci, jak zastupitelstvo města rozhodlo, a posléze jsme ještě poslali speciální dopis s žádostí, aby se kraj touto otázkou ve svých orgánech zabýval. Bylo nám avizováno, že žádost akceptují a budou se jí zabývat. Nebudeme předjímat, jak to dopadne v orgánech kraje,“ řekl starosta Vít Rakušan.

Hejtman vidí toto rozhodnutí jako nešťastné. Navíc se po Kolíně šíří zvěsti o tom, jestli se bude gymnázium stěhovat, slučovat atd. „Chtěl jsem studenty ubezpečit, že debaty mezi krajem a městem jsou debatami čistě technickými, to znamená o tom, jestli bude budova města, nebo kraje. Tyto debaty nesmí mít vůbec žádný dopad na studenty,“ řekl hejtman.„Hledáme optimální řešení. Mně stále připadá nejlepší, aby budovu měl kraj a ten ji v příštích letech opravil. Potřebná částka nebude vůbec malá, odhadem okolo 60 milionů. Jde nám o to, aby se budova, která je ve špatném technickém stavu, dočkala rekonstrukce. I studenti to na vlastní kůži nyní poznali, protože technická část, která patří městu, se už léty totálně rozpadla, takže se během opravy netopilo. Schytal jsem to od studentů já jako hejtman, ale nemohli jsme za to my jako kraj, protože jde o zařízení města, nikoli kraje,“ dodal.

„Město, podle mého soudu dost nešťastně, rozhodlo, že chce převzít zřizovatelská práva nad gymnáziem. Neříká však druhou věc, a to, kde chce vzít peníze na záchranu budovy. Usnesení kolínského zastupitelstva samozřejmě registrujeme, a tak se budeme muset zeptat krajského zastupitelstva, jestli s tím bude souhlasit,“ říká David Rath.

"Myslím, že zastupitelstvo kraje bude chtít znát, kolik je město ochotno zaplatit za náš majetek, který je uvnitř budovy. Krajskému zastupitelstvu také neleží na srdci jen ekonomické záležitosti, ale hlavně prospěch školy a studentů, takže bude se ptát, kolik je Kolín ochoten investovat do budovy, pokud mu zřizovatelská práva převedeme. Aby kraj věděl, jak se město o školu postará. Pokud nám město Kolín slíbí, že v příštích dvou, třech letech do budovy investuje prostředky v řádu desítek milionů korun, pak si myslím, že by krajské zastupitelstvo mohlo s plánem převodu zřizovatelských práv nad gymnáziem na město souhlasit. Pokud ale takový příslib nebude, myslím, že krajské zastupitelstvo nebude chtít pustit školu do zcela nejistého prostředí,“ uvedl hejtman.

Krajské zastupitelstvo zasedne v prosinci. Předtím se bude celou záležitostí samozřejmě zabývat rada kraje. „Já osobně budu doporučovat vznést na město Kolín dotazy ohledně ochoty odkoupit náš majetek, druhá věc je, aby nám zastupitelstvo učinilo usnesení, jak velké částky a v jakém časovém horizontu do budovy gymnázia investuje. Když teď bylo rozpadlé topení, příště může spadnout střecha,“ zakončil hejtman.

„To, co nám zákon umožňuje, je být pasivním členy jednání,“ říká k problematice budovy kolínského gymnázia jeho ředitel Ivo Zachař.

„Ani školský zákon ani zákon o obcích neřeší, co my bychom chtěli, či nechtěli. Situace je pro nás dvakrát komplikovaná, protože po dobu dvaceti let se do budovy neinvestovalo. Poslední investice byly v roce 1994. Dělaly se určité investice, ovšem v té době se nepřipouštěla žádná jiná varianta, protože všem zúčastněným stranám korunové nájemné vyhovovalo. V okamžiku, kdy došlo k jeho navýšení, vznikl nynější problém. Když nám byla původně učiněna nabídka na investice do opravy, vyjádřil jsem se, že by mi tato varianta vyhovovala. Nepříslušní mi ale nerespektovat rozhodnutí města, které se svého historického majetku a velmi pěkné, leč částečně zubožené budovy nechtělo vzdát. Nyní jsme trpnými články a musíme čekat, až se obě strany dohodnou,“ dodává ředitel.

Podle jeho slov nyní není podstatné, kdo bude opravy financovat, důležité je, aby to bylo bezprostředně.

Gymnázium podle svého ředitele není v této chvíli nikde dlužníkem, kraj svým školám, to, co jim z rozpočtu náleží, dává. „Takže v podstatě jsme na tom stejně jako jiné školy. V době ekonomické krize toho máme málo, ale máte to samé málo jako všichni ostatní. Nicméně okny fouká a bolavých míst je tu spousta. Třeba řízení a regulace kotelny. To, co se zmiňovalo na besedě, souviselo s čerpadly. Ta už mají naběháno deset let,“ podotkl.

Na besedě s hejtmanem přišla řeč také na možnost kolínského referenda či případnou návštěvu studentů na zasedání městského zastupitelstva. Dojde podle ředitele gymnázia na tyto možnosti? „Z dotazů v podstatě nevyplynulo, jaký je většinový názor. Nicméně problematika bude asi více zajímat rodiče než studenty. Podprahově si navíc každý uvědomuje, že kontinuita školy bude zachována, jednoznačně to na besedě zaznělo,“ odpověděl Ivo Zachař s tím, že rodiče vedení gymnázia dosud nikterak nekontaktují, neboť informace o vývoji situace od června přináší média.