„Rozsvěcení vánočního stromu je v regionu častou oslavou příchodu Adventu. U nás v Ratenicích však k oslavám máme významnou přidanou hodnotu - budeme zde poprvé veřejně prezentovat Ratenický včelařský betlém,“ říká Luděk Kudláček, místopředseda občanské sdružení Ratenická včela, jež je otcem myšlenky vytvoření včelařského betlému.

Unikátní dílko se může odvážně hlásit do rodiny místopisných tematických papírových betlémů.

„Jistě zaujme nejen Rateňáky, ale i všechny včelaře a celou širokou veřejnost s dobrým srdcem,“ říká Luděk Kudláček s tím, že betlém však není pouhou malůvkou.

Má navíc dvě historické paralely: vznikl při příležitosti 100 let od založení spolku včelařů v Ratenicích, Pečkách a Dobřichově (v roce 1912) a v roce 1912 také významný český malíř profesor Adolf Liebscher, autor generace Národního divadla, kde sám vytvořil několik obrazů, namaloval v ratenickém kostele nástropní fresku. A aby historická paralela byla dokonalá, betlém namaloval pravnuk profesora Liebschere, grafik Petr Liebscher.

Betlémský příběh je v něm zasazen na ratenickou náves. Líbezně vyvedené postavičky představují osobnosti historické i současné. Rub jednotlivých dílů obsahuje historickomístopisné popisy objektů vymalovaných na líci. „Vystřižením a jednoduchým složením se tak získá prostorový betlém, který vás vtáhne do vánoční atmosféry vonící medem,“ dodává Luděk Kudláček.

Pro každého zájemce je Ratenický včelařský betlém k dispozici za dobrovolný příspěvek ve výši 140 korun. „Výše příspěvku představuje cenu jednoho stromu. Stromů kolem Ratenic je žalostně málo, a proto takto získané prostředky použijeme na doplnění alejí, které poskytnou pastvu včelám, stín pocestným a navrátí krajině malebnost,“ vysvětlil Luděk Kudláček.