Původní starý dům podlehl právem demolici, nyní chce město prostor proluky zplanýrovat, všechen nepořádek vyvézt a… Nějaký další krok by to samozřejmě chtělo, ale kde na něj vzít? Město samo ze svého rozpočtu v proluce jistě stavět nebude, a tak hledá někoho, kdo by prostor účelně a vkusně využil. Jedná se o centrum, takže zde nemůže vyrůst, co se komu zlíbí, aby pokud možno nový objekt zapadl do okolní zástavby.

„Zveřejnili jsme záměr na prodej pozemků, jedná se o 3300 čtverečních metrů,“ říká starosta Milan Urban s tím, že radnice má samozřejmě určitou představu, co by mělo v centru města vyrůst.

Mladý architekt zde navrhl řadové domy, zkrátka celou novou ulici. Představa města je, že by čelem pozemku, které jde přímo do náměstí, měl být multifunkční dům – dole služby, nahoře byty. „Ale na to nejsou investoři,“ povzdechl si starosta.

Už před časem měla o pozemek zájem firma, předložila i projekt, smlouva s městem byla před podpisem. Jenže přišla ekonomická krize a společnost od záměru ustoupila.

Nyní je prodej pozemků zveřejněn do konce února. „Společnosti se ptají, co bychom si představovali, svou vizi jsme řekli. Uvidíme, jaké návrhy dají ony,“ říká starosta.

Nedávno se o investici ve městě zajímal provozovatel nákupních center. Chtěl stavět středisko nábytku vedle Tesca. Jenže od záměru také ustoupil. Možná usoudil, že by ve městě nenašel potřebnou kupní sílu, možná se i zde podepsala krize.

Podobný problém jako Pečky řeší řada dalších měst včetně třeba Kolína. Ten má vyhlášenou proluku v Rorejcově ulici, která řadu let sloužila jako parkoviště a černá skládka. Desetkrát se v červnu 2009 otočilo nákladní auto s jedenáctitunovou vanou odpadu, než se z proluky podařilo odvozit větší část odpadu všeho druhu. Kromě běžných odpadků se nalezly i nejrůznější poklady: ledničky, sporák, nárazník, blatníky… Lidé tu v klídku odložili nejen kusy aut, ale i auto celé. Řadu měsíců tu stála stará Avie, která pak jednoho dne vzplála požárem i s kusem stromu nad ní. Svou životní pouť završil i vzrostlý jasan, který se následně ukázal u kořenů jako shnilý. „Sundat“ ho museli odborníci pomocí lezecké techniky.

Poté, co město prostor vyčistilo, zrušilo spontánní parkoviště a zavedlo stání oficiální a placené.

I kolínská proluka by se jednou možná mohla dočkat účelného zastavění. Možná si řeknete, že toho už se asi ani vaše děti nedočkají, ale vzpomeňte na postupné úpravy celé uliční fronty začínající na křižovatce s ulicí U Křižovatky. Původně odpudivá lokalita se za poslední roky mění k nepoznání. Na podzim 2009 zmizel starý rozpadlý dům zhruba v půlce ulice. Na jeho místě by měly v budoucnu vyrůst byty. Někdo si možná ještě vzpomene na podobu místa, kde dnes stojí obchodní centrum Futurum. Když Kolínský deník kdysi otiskl vizualizace budoucího centra, možná jste si také říkali, že toto hned tak nebude. A dnes sem míří tisíce nakupujících. Takže kdo ví, i proluka se podobně dočká proměny jak Ošklivka Betty.