Radnice si ve 14 městech zjišťovala zkušenosti, jak inkubátory fungují a jaké s nimi jsou zkušenosti. Někde zejí prázdnotou, jinde staví už druhý…
Každopádně dotace na kolínský inkubátor je podle místostarosty Pospíšila celkem na dobré cestě.

Starosta Vít Rakušan doplnil, že město spolupracuje s Vysokou školou politických a společenských věd a jako strategického partnera pro tento projekt vybralo automobilku TPCA, největšího zaměstnavatele na Kolínku, který má navíc s PR službami a produkty větší zkušenosti než město.

„Požádali jsme TPCA o spolupráci, aby nám pomohli vytvořit prezentaci a strategii prezentace. Budeme také společně vytipovávat další podniky a subjekty ve městě, které by se na samotné realizaci podílely, tzn. že oni sami by přišli s nápady, jaké druhy podnikatelské činnosti do inkubátoru umístit,“ dodal starosta a odhadl, že v inkubátoru by mohlo být kolem 15 kanceláří.

„Je třeba vytipovat oblasti podnikání tak, aby měly v Kolíně šanci na uplatnění. Dal by se poskytnout prostor i podnikatelům v sociálních službách, ne pouze ryze ziskovým aktivitám,“ dodal starosta s tím, že TPCA městu zvyšuje šanci si na dotaci vůbec sáhnout.

Z nákladů na celkovou opravu, které se podle odhadu starosty pohybují kolem půl miliardy, by inkubátor znamenal jen část, ale přece… Jde o cca 90 milionů, za které by se udělala přestavba a přístavba purkrabství, kolmo na budovu, v níž dnes sídlí odbor životnímu prostředí.

„Máme informace, že peníze na ministerstvu průmyslu jsou, ne každý projekt na ně ale dosáhne,“ připomněl starosta.

V podnikatelském inkubátoru by měli lidé, kteří mají dobrý nápad, ale ne peníze na rozjezd podnikání, placení pronájmu kanceláří apod, najít azyl s dotovaným nájemným. Dočasně samozřejmě.

„Určitě bychom je tam nedrželi třeba pět let. Po čase, pokud by se jejich podnikání rozjelo, by měli inkubátor opustit a uvolnit místo dalším,“ shrnul Vít Rakušan.