Paní učitelky připravily pro předškoláky několik aktivit motivovaných hrou s africkými zvířaty a písničkou „Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky! Podržte si čepice, hop a už jsme v Africe“!.

„Tyto činnosti zprostředkovávají dětem nejen poznávání okolního světa a nových skutečností (podpora vzdělávání chudých dětí v Africe), ale učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí a zároveň i dospělých,“ podotkla zástupkyně ředitelky Iva Lokajová.

„Tradiční přivítání v kruhu, rytmizování textu písně spojené s pohybem a následné výtvarné a pracovní činnosti ve skupině děti velmi zaujaly, samostatně tvořily obrázek zvířat z Afriky a zároveň si prohlubovaly znalosti barev, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace a matematických představ,“ dodala.

Školičku provázelo radostné emoční ovzduší, pocit pohody a úsměvy dětí, které učitelky podporovaly pochvalou a povzbuzením.

„Téma Afrika je již na 5. ZŠ tradiční, jelikož některá průřezová témata, která jsou stanovena ve školním vzdělávacím programu Škole úsměv sluší, jsou splňována formou celoškolního projektu Jarmark, jehož finanční výtěžek putuje právě do Afriky na vzdělání holčičky Finory a prostřednictvím UNICEF na vakcíny pro africké děti. Do projektu se zapojují i rodiče prostřednictvím společných dílen,“ doplnila Iva Lokajová.
S Jarmarkem bude spojena i příští školička pro předškoláky, která se pod názvem „Dílna s rodiči“ uskuteční 6. prosince v 15.30 hod. Výsledky společného tvoření budou určeny k prodeji na Jarmarku.