„Dělají se tu zásahy protidrogových jednotek a policie hlavní dealery pozavírala,“ dá se shrnout odpověď řady místních lidí. „Vidíte tu feťáka, to jo, ale je to, myslím, v dost menší míře,“ popsala starší obyvatelka Peček. „Poslední dobou se situace zlepšila ve městě i na nádraží,“ souhlasí ředitel základní školy Luboš Zajíc. Děti cestou do školy nezřídka v podchodu viděly narkomany, jak si jednoduše píchají drogu. Stávalo se také, že děti v podchodu někdo přepadl a obral o mobil. „To už se nestává. Doufejme, že to spěje k lepšímu,“ doplňuje ředitel.

„Pečkám věnujeme velkou pozornost,“ potvrzuje za policii mluvčí kolínských policistů Věra Žídková. Důležitá je soustavná činnost. Zdá se, že několikaleté úsilí začíná konečně přinášet ovoce.

Bojovat za Pečky jako za příjemné a bezpečné místo k životu se snaží i radnice. „Rozšířili jsme kamerový systém, který mapuje inkriminovaná místa, v hojné míře to policie využívá,“ říká starosta Milan Urban. „Na rozšíření jsme dostali v rámci prevence kriminality dotaci od ministerstva vnitra, takže dnes máme 14 kamer. Letos žádáme o další dotaci na další čtyři kamerové body,“ dodává.

Terénní pracovníci jsou v Pečkách dvakrát týdně

Obecně charakterizováno – terénní program vyhledává uživatele drog, jimž pomáhá snižovat rizika spojená s jejich životním stylem. Terénní program občanského sdružení Prostor je v Pečkách primárně zaměřený na uživatele drog, kteří nechtějí nebo nemohou být ve styku s dalšími návaznými sociálními službami. Program pravidelně funguje od roku 2003. V současné době probíhá terénní práce v Pečkách dvakrát týdně.

Drogová scéna se postupně během loňského roku proměňovala co do počtu kontaktů.

„Důvodem nižších kontaktů může být kromě již standardních policejních zátahů na distributory omamně psychotropních látek i policejní akce OKRUH, která proběhla v lokalitě, zaměřená nejen na distributory, ale i propojení policistů s drogovým podsvětím. Po této akci jsme zaznamenali na kratší dobu pokles kontaktů v širším regionu. Otevřená drogová scéna ale v lokalitě přetrvává,“ říká vedoucí kontaktního centra a terénních programů Monika Dvořáková.

Rovněž podle jejích slov ubývá nálezů odhozených stříkaček. „Přestože bylo nálezů v roce 2011 více než v roce 2010, zaznamenali jsme v průběhu roku výrazný posun. Nálezů bylo hojně především zpočátku roku a postupně jejich počet klesal. Stejně tak sběrné kontejnery na použité injekční sety, které v rámci terénního programu likvidujeme, nejsou v současné době skoro vůbec využívány. Na tyto boxy jsme odkazovali klienty terénních programů i kontaktního centra a snažili jsme se o to, aby informace o nich předávali i uživatelům drog, kteří z nějakého důvodu nejsou s námi v kontaktu,“ popsala Monika Dvořáková. Podle jejích slov to může být důsledek zrušení prodeje injekčních stříkaček v pečecké lékárně a osvojení si principů výměnného programu mezi místními uživateli. U nalezených stříkaček se často jedná o typy stříkaček, které nedistribuují v rámci terénního programu ani kontaktního centra.

Obvodní oddělení Policie ČR Pečky

počet trestných činů rok 2011 rok 2010

násilné činy celkem 28 38

mravnostní činy celkem 1 0

krádeže vloupáním celkem 107 102

krádeže prosté celkem 118 124

majetkové činy celkem 242 255

ostatní krim. činy celkem 47 54

zbývající kriminalita celkem 40 57

hospodářské činy celkem 22 20

CELKOVÁ KRIMINALITA 380 424

Do ostatních krim. činů patří mino jiné nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů. Té bylo 11 případů z 47. V roce 2010 pak 9 z 54.

Policisté preventivně mezi školními dětmi

Kampaň proti rozšiřování návykových látek v teritoriu Pečky je název projektu, s nímž přišla tisková mluvčí kolínských policistů Věra Žídková, získala na něj finanční podporu a s kolegy z Obvodního oddělení Pečky a policejním odborníkem na drogovou problematiku zrealizovala. Představuje to přednášky, besedy na základních školách v Pečkách a okolí, policisté zavítali i do
speciální školy.

Jaké jsou vaše zkušenosti? Napište nám své postřehy. Pište do diskuze pod článkem nebo na redakce.kolinsky@denik.cz