Původně bylo uvažováno, že do konce letošního roku bude zprovozněn úsek od stávající silnice II/125 na Uhlířské Janovice až do konce úpravy, ale s ohledem na tyto sanace a na výsledky měřených hodnot sedání násypů je již zcela jasné, že se to skutečně nestihne.

Konečný termín spuštění celého obchvatu by se tím však změnit neměl, práce na stavbě probíhají podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Niny Ledvinové v návaznosti na stavebních povolení.

Od 1. prosince se podle jejích slov předpokládá uvedení do předčasného užívání stezky pro pěší a cyklisty u přeložky Polepské ulice - silnice II/125 – část od km 0,000 do km 0,500 „Po uvedení posledního úseku přeložky silnice II/125 do předčasného užívání k 1. 12. 2011 bude zrušena objížďková trasa přes obec Pašinku. S ohledem na skutečnost, že do předčasného užívání není uváděna celá trasa obchvatu, bude doprava mimo Kolín odkloněna pouze ve směru Uhlířské Janovice - Čáslav a zpět. Ostatní doprava bude vedena jako dosud po silnici I/38 a po Polepské ulici až do konce příštího roku, kdy bude uvedena do předčasného užívání celá trasa obchvatu,” řekla Ledvinová.

Do předčasného užívání byly v letošním roce uvedeny dílčí části stavby obchvatu Kolína, a to:

Od 11. července:
- Úprava silnice č. III/125 55 v celé délce trasy, t.j od km 0,000 do km 0,113263
- Most na III/125 55 přes I/38 v km 6,047
- Od 1. srpna:
Úprava silnice č. III/125 50 v celé délce trasy, tedy větev A od km 0,000 do km 0,069 a větev B od km 0,000 do km 0,469
- Přeložka Polepské ulice -silnice II/125 - část od km 1,120 do km 1,518
- Protihluková stěna podél přeložky silnice II/125 - v celé délce
– Most na III/12550 přes I/38 v km 4,213
Od 1. listopadu:
- Přeložka Polepské ulice -silnice II/125 - část od km 0,518 do km 1,120
- Úprava silnice III/33345
- Most na přeložce II/125 přes I/38