„Účastnilo se sedmnáct dvouletých hřebců sportovních plemen, kteří se ucházeli o licenci pro připouštění v sezoně příštího roku. Většina hřebců byla importována z Německa, Holandska a Velké Británie,“ shrnula Lenka Kabátová z pořádající jezdecké společnosti Nesměň. Dalším pořadatelem byl pak Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v České republice.

Hřebci se porotcům předvedli na tvrdém podkladu, ukázali skok ve volnosti v hale, porotci porovnali jejich exteriér i posoudili míry. V krásném prostředí vyzdobené kryté haly dokončilo v sobotu odpoledne test šestnáct hřebců a všichni získali předvýběr pro účast v kritériu mladých koní v roce 2012, čtyři z nich získali oprávnění pro připouštění klisen v roce 2012 v rámci plemenné knihy CS.

Jen jeden ale mohl zvítězit a odnést si na hřbetu deku s vyšitým nápisem Vítěz PK CS 2011 a tím se stal hřebec Jericho z chovu a v majetku Zdeňka Müllera z Mnětic.

Zdeněk Hejduk