Socha je momentálně v depozitáři, ale stává na okraji obce směrem na Třebovli. Oprava pískovcové sochy vyjde zhruba na 230 tisíc korun. „Chceme pokračovat a nechat restaurovat i další tři sochy,“ říká starosta Jaroslav Lukeš. Klášterní Skalici totiž zdobí ještě sv. Anna, sv. Prokop a sv. Jan Nepomucký. Sochy jsou rozmístěné na čtyřech okrajích obce tak, že dohromady tvoří tvar kříže.