Příspěvek byl určen na 48. (tedy letošní) a 49. ročník. Dotace však dorazila až několik týdnů po skončení akce, proto chce město dojednat její uplatnění pro 49. a 50. ročník, což by patrně neměl být velký problém a zároveň peníze přijdou vhod na další zatraktivnění a větší reprezentativnost jubilejního Kmochova Kolína.

Odsouhlasení smlouvy na dotaci městským zastupitelstvem se neobešlo bez kritiky a obav opozičních zastupitelů. „Bez výběrového řízení bylo pořádání festivalu opět svěřeno občanskému sdružení Prostor. Odborné vedení už požadováno není. Jak mohlo město svěřit organizaci někomu, kdo nerozezná fagot od hoboje a basový klíč považuje za zařízení k uzavírání kriminálu?” hněval se zastupitel, senátor Pavel Lebeda.

Starosta Vít Rakušan ujistil, že odborné vedení je zajištěno a místostarosta Jan Pospíšil vysvětlil, že ze smlouvy vyplývá, že pokud městská rada nebude mít po uspořádání jednoho ročníku námitky, osloví téhož pořadatele i na ročník další.

„Může se stát, že dotaci nikdo neproplatí, protože organizátor nebyl vybrán výběrovým řízením,” varoval zastupitel Martin Škorpík.

V této souvislosti padla zmínka, že město bude tudíž patrně muset vysoutěžit pódium, ostrahu a apod.

Kladný moment v celé věci rozhodně vidí zastupitel Jan Hora. „Jsem rád, že se Kmochova Kolína ujala nová generace třicátníků, to je úžasná věc pro budoucnost festivalu,” shrnul.