„Trvalý pobyt mám v Kolíně na adrese, kde jsem se před necelými padesáti lety narodil,“ reagoval místostarosta Jana Pospíšil.

Opozice ale má minimálně mírně řečeno výtky. „Soutěž o Největšího Kolíňáka měl místo Františka Kmocha vyhrát Jan Pospíšil. Je to geniální politik, který se stal místostarostou Kolína, ačkoli nebyl zvolen do zastupitelstva a dokonce ani nebydlí v Kolíně,“ glosoval šéf kolínské sociální demokracie Marek Semerád.

„Je to obdivuhodný výkon. S něčím podobným jsem se dosud setkal pouze v literatuře, a to v reportáži J. P. Sartre ze Sovětského svazu, který objevil rekordní dojnici, jež dávala tolik mléka, že na základě toho předpovídal brzký zánik kapitalismu a co nejdřívější předhonění kapitalistické ciziny Sovětským svazem. Situace pana místostarosty Jana Pospíšila je neudržitelná, dostávají se k nám informace i o dalších kauzách. Vyzýváme jej, aby ze své funkce odstoupil a aférami nadále nezatěžoval vedení města Kolína,“ řekl ostře Semerád.

„Jsem zde přihlášen k trvalému pobytu v naprostém souladu se zákonem 133/2000 Sb. (zákon o evidenci obyvatel), který praví zcela jasně v § 10 odst. 1. cituji: „Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci“ cituje zákon místostarosta a dodává, že zároveň je majitelem i dalších nemovitostí, například v Radovesnicích I. Leč toto již v občanském průkaze být bohužel nemůže, neboť od 1.7.2000 s účinností zákona č. 133/2000 Sb. jsou přechodné pobyty zrušeny,“ doplňuje.

„V Kolíně jsem studoval, celý život pracuji, mám zde sídlo firmy, platím daně a veškeré poplatky jak za sebe, tak i za svou firmu a mnou zvolený trvalý pobyt je zcela v souladu s výše uvedeným zákonem,“ uzavřel.