Krajský úřad Středočeského kraje prostřednictvím náměstka hejtmana pro školství Milana Němce podle jeho slov pouze zjišťoval teoretické možnosti této eventuality 
v souvislosti s pravděpodobným ukončením činnosti Praktické školy v Úvalech ve školním roce 2011/2012 a následným převedením této školy do jiného objektu ve vlastnictví Středočeského kraje (například i do Liblic).

„Gymnázium nemá dostatečně volné prostory pro případné sloučení škol a Středočeský krajuž o této eventualitě podle slov pana Němce uvažovat nebude,” uvedl ředitel gymnázia.

„Poplašná zpráva poškozuje jméno gymnázia a mohla by odradit potenciální zájemce 
o studium na naší škole. I nadále bude gymnázium otevírat pro studenty jednu třídu čtyřletého typu studia a jednu třídu osmiletého typu studia,” doplnil Vladimír Libovický.