Na radnici je uvítal starosta Kolína Vít Rakušan s místostarosty Tomášem Růžičkou a Janem Pospíšilem. Nosným tématem rozhovoru nebyla tentokráte jen kultura či údržba památek, ale i tolik diskutované rozpočtové učení daní (RUD), které by mělo přilepšit nejen malým obcím, ale i městům velikosti Kolína, a to v řádech desítek milionů.

Jiří Besser i Helena Langšádlová jako dlouholetí starostové středočeských měst velmi podrobně RUD rozebrali. Jiří Besser poté velice podrobně konzultoval problémy internetizace knihoven a úskalí knihovního zákona s ředitelem Městské knihovny Kolín Pavlem Kárníkem. Ten mu již v předstihu zaslal svůj podrobný názor na problémy i s možnostmi řešení. Následná konzultace proběhne u nového ředitele Národní knihovny v Praze.

Příjemné setkání čekalo účastníky v chrámu sv. Bartoloměje, kde všechny uvítal farář Libor Bulín, který před Kolínem působil 12 let v Berouně, právě za starostování Jiřího Bessera. Pan farář svého dávného známého provedl celým chrámem a nechal se informovat o možnostech dalšího financování obnovy této cenné památky. Ke skupině se zde připojila i Klára Zubíková, vedoucí odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje.

Následovala prohlídka synagogy a židovského ghetta i zdevastovaného areálu kolínského zámku. Zde ministr upozornil na možnost čerpání peněz z tzv. Norských fondů.

Jiří Besser i Helena Langšádlová přislíbili pomoc festivalu Kmochův Kolín a těsně před zasedáním zastupitelstva se rozloučili se všemi zúčastněnými před kolínskou radnicí.