V Kolíně začne vyhláška vykazující automaty z centra města platit od nového roku. Neznamená to samozřejmě, že ihned úderem první prvolednové minuty všechny tyto přístroje ze středu Kolína zmizí. Povolení na jejich provozování budou dobíhat a další už se nebudou vydávat.

Provozovatelům, kteří mají povolení do roku 2017, se toto zkrátí na tři roky od začátku platnosti vyhlášky. Nejzazším termínem, kdy by automaty 
v centru už neměly být, je tedy konce roku 2014.

Po vyhlášce přistupuje radnice takříkajíc ke kroku B, tj. ke snaze o autoregulaci herního průmyslu i mimo střed města.

V praxi to znamená, že město uzavře s provozovateli automatů dohodu například 
o neumísťování neonových reklam nad vstupní prostory, o nutnosti instalace monitorovacího systému se záznamovým zařízením, o omezení otevírací doba v době konce školního vyučování či zrušení non-stop provozu. „Pokud bude tato dohoda respektována, nebudeme vyhlášku rozšiřovat o další lokality,” říká starosta Vít Rakušan.

„Zkušenost z Liberce hovoří, že k autoregulaci skutečně dochází. Ne všichni provozovatelé jsou schopní tato nařízení ustát, investovat do monitorovacího systému, ne všichni souhlasí s omezením non-stop provozu atd,” dodal.