„Kompletně od A do Z již festival pořádat nebudeme,“ řekl Oldřich Novotný na veřejném zasedání Kulturní komise města Kolína.

A jaký je důvod pořadatelů pro takové rozhodnutí?

„S Kmochovým Kolínem je spojeno tolik práce, že zorganizovat festival trvá celý rok,“ vysvětloval Oldřich Novotný. „Na to již čas s Jiřím Novákem nemáme,“ řekl.

Třebaže zasedání kulturní komise bylo veřejné z důvodu, aby se mohli diskuze zúčastnit také kritici posledních dvou ročníků, fórum zúčastněných bylo až na výjimky zcela zticha. Výjimkou byl pouze Martin Slavík, člen kulturní komise. Ten po vyzvání přednesl kritiku ohledně propagace Kmochova Kolína, která v rozpočtu festivalu tvořila částku sto osmdesát tisíc korun. „Pokud bylo utraceno tolik peněz za propagaci, tak by mě zajímalo za co,“ řekl Martin Slavík.

„U poloviny položek vidím, že jsou zdarma, a druhá polovina na tolik peněz vyjít nemohla,“ dodal.

Třídenní Kmochův Kolín? Prý potřebujete půldruhého milionu

Třídenní festival dechové hudby? Na jeho realizaci je nutné disponovat minimálně částkou jeden a půl milionu korun. „To je naprosto nutné minimum,“ uvedl organizátor posledních dvou ročníků Oldřich Novotný.

Ten na veřejném zasedání Kulturní komise města Kolína také odhalil rozpočet hudebního festivalu. „Příjmy tento rok byly 1, 776 milionu korun. Výdaje činily 1, 739 milionu. Letošní ročník byl tedy výdělečný, jsme něco přes 37 tisíc korun v plusu,“ řekl Oldřich Novotný.

Právě to byl jeden z posunů k lepšímu ve srovnání s minulým ročníkem Kmochova Kolína. Tam totiž festival peníze prodělal, loňská ztráta činila sedmdesát pět tisíc korun.

Příspěvek od města podle slov organizátorů festivalu činil devět set tisíc, další peníze poskytli sponzoři. „Loni jsme od kraje dostali sto tisíc korun, letos jsme žádné peníze nedostali,“ řekl Oldřich Novotný.

Platit za vstup, nebo neplatit?

Další mnohdy kritizovanou částí Kmochova Kolína byla nutnost platit vstupné. Oldřich Novotný ale toto obhajoval. „Festival tento rok navštívilo kolem pěti tisíc lidí, na vstupném se vybralo dvě stě třicet tisíc korun,“ vypočítával. „Vstupné můžeme označit jako jeden z hlavních pilířů financování festivalu,“ vysvětlil. Naznačil také, že kdyby se vstupné nevybíralo, peníze by chyběly a na festivalu by se to muselo nějak projevit.

Ve srovnání s minulým ročníkem: čtyřicátý šestý ročník Kmochova Kolína navštívilo tři a půl tisíce lidí, na vstupném se vybralo sto sedmdesát tisíc korun.

Na festival se ale dalo také dostat zdarma

Přesto existovalo několik možností, jak se na náměstí dostat zdarma. „Kdo se chtěl podívat na prezidenta republiky na náměstí, měl příležitost přijít zdarma a zůstat tam,“ řekl Oldřich Novotný. To ale nebyl jediný způsob. „Pokud někdo přišel s průvodem mažoretek, mohl také zůstat na náměstí, aniž by platil vstupné. Kdo ale odešel, tak potom musel pochopitelně zaplatit,“ popisoval Oldřich Novotný.

Organizátoři Kmochova Kolína hovořili o zajímavém problému, kterému čelili. „Minulý ročník jsme netrvali nutně na tom, aby návštěvníci a účinkující nosili na ruce vstupenku,“ řekl. To se ale tento ročník změnilo. Přistihli totiž muzikanty nebo mažoretky, jak své vstupenky prodávali lidem. „Letos jsme tedy trvali na tom, aby všichni nosili vstupenku ne na oděvu, ale přímo na ruce,“ vysvětlil Novotný.

Další financování festivalu?

Oldřich Novotný také představil možnosti, jak financovat Kmochův Kolín v budoucnu. „Do roku 2013 můžeme dosáhnout na evropské peníze,“ řekl. „Pokud by Kmochův Kolín byl projekt evropské hudby, daly by se získat na jeho realizaci skutečně nemalé finanční prostředky,“ nastínil další zdroje peněz pro festival.