Podle starosty Michaela Kašpara město dlouho přemýšlelo, jaká budoucnost dům slavného kolínského rodáka čeká. „Nechtěli jsme z toho udělat muzeum, které by jen produkovalo provozní náklady. Stále se snažíme vybudovávat a rozšiřovat zařízení pro předškolní a školní děti, tak jsme dům přeprojektovali na dětské skupiny. Zároveň to ale bude spojené s osobou Františka Kmocha a základní uměleckou školou pojmenovanou po něm,“ uvedl Kašpar.

Projekt aktuálně počítá s tím, že by se uvnitř domu vybudovaly prostory pro dvě dětské skupiny pro dvakrát dvanáct dětí. „Zároveň počítáme s úpravou zahrady za domem, která byla ve sporu, ale už jsme ji také odkoupili a je v našem vlastnictví. Udělá se zázemí pro zaměstnance, hygienické zázemí, nové sociálky a také výdejna dovážených jídel,“ sdělil kolínský starosta, podle kterého by vlastní kuchyně přinesla pro relativně malý počet dětí další vstupní náklady. Jídla by se dovážela z některé ze školek, kde k tomu bude dostačující kapacita.

V horním, tedy třetím podlaží by pak v budoucnu měly vzniknout dvě učebny, které by sloužily pro využití Základní uměleckou školou Františka Kmocha, která má svou hlavní budovu v Sokolské ulici. Ředitel školy Michal Dubnický sdělil, jaké využití pro prostory zamýšlí. „Už jsme o tom s vedením města jednali dříve, umístili bychom tam učebny dechových nástrojů. Vzhledem k velikosti místností by pak šlo spíše o prostory k individuální výuce. Byli jsme se tam podívat, je tam k tomu zahrada, určitě je to pro nás zajímavé,“ míní Dubnický.

Náklady na rekonstrukci Kmochova domu však nebudou malé. Podle dosavadních odhadů by práce měly vyjít na 40 milionů korun, starosta Michael Kašpar však věří v zisk poměrně vysoké dotace. „Chceme žádat o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na budování dětských skupin, což ale musí projít usnesením městského zastupitelstva, jelikož je to jedna z podmínek pro její zisk. My budeme žádat o maximální dotaci, která činí 25 milionů korun,“ doplnil Michael Kašpar. Zbylých 15 milionů by šlo z městského rozpočtu, ale je možné výsledná cena bude nižší.