„Letos se podařilo zajistit do rozpočtu města, které orchestr zřizuje, dostatečný finanční obnos a vypsat výběrové řízení na šití nových uniforem. Protože se jedná o odbornou práci, byl k šití přizván odborný poradce, renomovaný módní výtvarník, akad. malíř Česlav Jaroš, který nakonec navrhl nový vzhled uniforem,“ popsala organizační vedoucí Jitka Křičková s tím, že základem návrhu je opět sokolský kroj, některé prvky saka změnil oproti stávajícímu vzhledu dost významným způsobem. 

Městskou hudbu Františka Kmocha založil v roce 1872 kapelník František Kmoch, tehdy vznikla jako hudba Sokola a její uniformy vycházely od začátku ze sokolského kroje. „Výrazný odklon od tohoto vzhledu představovaly pouze uniformy se světle modrými saky v 70. letech minulého století, v nichž hráli hudebníci jen asi 10 let,“ připomněla Křičková.

Po otevření hranic na začátku 90. let a hlavně před zájezdem do USA a Kanady v roce 1993 se celý orchestr převlékl do nových uniforem, které šil Kras Brno. Někteří hráči je dosud nosí. „S postupujícím časem přibývalo mladých hráčů a došívaly se části uniforem, které sice vycházely ze stejného vzoru, ale nepodařilo se už sehnat stejný materiál a byla znát nestejnorodost,“ dodala Jitka Křičková.

Orchestr zřizuje město, které v letošním rozpočtu počítalo s dostatečnou částkou na nové uniformy hudebníků.