Jak předeslal předseda FK Jiří Truska, ekonomická situace není růžová. „Firmy se do fotbalu moc nehrnou. Proto jsme oslovili zástupce města, jestli je možnost, aby klub FK Kolín mohl být pod správou Správy městských sportovišť Kolín stejně jako například hokejový nebo atletický stadion,“ řekl a doplnil, že náklady na potřebnou rekonstrukci areálu jsou značné. „V současné době tolik peněz nemáme,“ dodal Jiří Truska. Zástupci města a SMSKy se zúčastnili poslední mimořádné schůze FK. Tam bylo jednohlasně odsouhlaseno, že vedení klubu má zelenou k tomu, aby jednalo s vedením města o zařazení pod správu SMSK.

Jak podotkl místostarosta Michael Kašpar, jednání o převodu majetku není iniciativa města. „Před několika měsíci jsme byli požádání fotbalovým klubem o zahájení jednání,“ zdůraznil místostarosta.

Co do vlastnických vztahů to není ve fotbalovém areálu úplně jednoduché. Něco patří FK Kolín jakožto akciové společnosti, část Spartě jakožto zapsanému spolku, samotná hřiště jsou na městských pozemcích. Fotbalovému klubu, o jehož majetku se hovoří, patří tribuna, garáže a hlavně celá velká budova, kde je dnes restaurace a ubytovna.

„Osobně si dokážu představit, že by město areál převzalo pod svou správu. Není to pro městskou kasu nic ekonomicky výhodného, ale na druhou stranu by se o areál opravdu mohla starat správa městských sportovišť, která se už stará o zimák, atleťák a pravděpodobně se bude starat také o novou sportovní halu, který v Borkách vyroste,“ říká místostarosta Kašpar.

Je jasné, že jednání o převodu majetku v hodnotě několika milionů budou trvat několik měsíců, o finální smlouvě bude s velkou pravděpodobností rozhodovat až nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb.

„Nicméně jako město dokážeme areál udržovat lépe, chtělo by ho i opravit a také se jedná o zmíněnou ubytovnu. Město ubytovny nechce provozovat, vykupuje je. Byl bych rozhodně pro to, aby se ubytovna FK zrušila a část areálu, kde teď sídlí, se používala pro ubytování sportovců a různá soustředění. Je o to velký zájem ze strany tenisu, volejbalu, atletů a do budoucna jistě i dalších sportů, až bude stát sportovní hala,“ nastínil Michael Kašpar s tím, že ekonomicky samozřejmě nebude ubytování sportovců tak lukrativní, jako když jsou na ubytovně celoročně ubytovaní dělníci. „Ale o výdělek tu nejde, jde o zkulturnění prostoru,“ dodal.

V této chvíli město nemá na stole žádný konkrétní návrh na převod majetku, ale podle místostarostových slov se jednání určitě povedou.