„Přeprava klientů je důležitou součástí služeb našich sociálních zařízení. Pracovníci Domova Na Hrádku pečují o osoby se zdravotním postižením, seniory a v neposlední řadě se starají rovněž o osoby s mentálním či kombinovaným postižením. Nové automobily přinesou větší komfort klientům domova i usnadnění práce zaměstnancům,“ uvedl Martin Hrabánek, radní pro sociální oblast Středočeského kraje, který je zřizovatelem domova. Nová auta vyjdou na necelé tři miliony korun, dotace pokryje 2,7 milionu.

Domov Na Hrádku v Červeném Hrádku má 45 lůžek pro osoby se zdravotním postižením, 17 lůžek v chráněném bydlení a ještě čtyři v domově pro seniory. Vznikl v roce 1985 přestavbou domova důchodců na ústav pro mentálně postižené dívky. Péči o osoby se zdravotním postižením poskytuje od roku 2007. Disponuje vlastní kuchyní, kde mají uživatelé možnost výběru ze dvou hlavních jídel včetně diet.

Do domova dochází jednou týdně praktická lékařka, jednou měsíčně ordinuje v zařízení psychiatr. Pro zajištění služeb má domov aktuálně k dispozici dva devítimístné osobní vozy, z toho jeden se zvedací plošinou pro přepravu imobilních uživatelů. Dále sedmimístné vozidlo pro chráněné bydlení a dva osobní vozy pro každodenní provoz.

Ilustrační foto.
Líp zvládat duševní onemocnění má pomoci sociální podpora

Středočeský kraj zřizuje v sociální oblasti 59 příspěvkových organizací. V rámci nich je možné využít pobytovou, terénní či ambulantní formu sociální služby. Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylový dům, terapeutická komunita, intervenční centrum, zařízení následné péče.

Terénní služby jsou poskytovány osobám v jejich přirozeném sociálním prostředí – pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení. Ambulantní služby jsou ty, za kterými osoba dochází a jejichž součástí není ubytování – denní stacionář, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace.