„Tato poslední je zvláštní tím, že prodáváme také výrobky klientů Sociálně terapeutické dílny Diakonie Kolín, kde se nachází naše nové detašované pracoviště,” zmínila ředitelka čáslavské Diakonie Květuše Mašínová.

Kromě tradičních výrobků čáslavské dílny a výrobků klientů Denních center jsou v aukci zajímavé adventní dekorace Zahradnictví Starkl, poukaz na Čertovskou jízdu darovaný Kolínskou historickou řepařskou drážkou a krásné ručně zhotovené šperky Pavlíny Mačkové. „Internetové aukce nám zatím nepřinášejí obrovské zisky, ale jsou dobrou prezentací děl klientů, kteří svá díla chtějí prodat a právě z toho mají velikou radost,” zdůraznila Mašínová.
Internetová aukce patří k dobrému způsobu, jak peníze pro neziskovou organizaci získávat a zároveň prezentovat široké veřejnosti zručnost a um lidí s postižením. „Předchozí internetové aukce nám již celkem vynesly osmatřicet tisíc korun,” shrnula Mašínová. Peníze získané prodejem vystavených předmětů využijí na nákup kuchyňských předmětů a nádobí pro nácvik vaření v jednotlivých skupinách. V aukci může vybírat a přihazovat kdokoli až do 2. prosince do 12 hodin. Vydražená díla si mohou majitelé vyzvednout ve středisku nebo si je nechat zaslat poštou.