Podle odůvodnění, které městu Středočeský kraj zaslal, „konečný návrh jízdního řádu neobsahuje zapracování připomínek, jež by dále zvýšily finanční zátěž rozpočtu Středočeského kraje“. Další spoje by už tedy přesáhly limit peněz, který kraj každoročně vynakládá na regionální dopravu.

Město se ale nevzdává. „I přes zamítavé sdělení Integrované dopravy Středočeského kraje požadujeme, aby naše návrhy byly opětovně posouzeny a změny zaintegrovány do jízdního řádu v roce 2020,“ uvedla místostarostka Iveta Minaříková.

Na jízdní řády si stěžují i rodiče. Děti totiž autobusem přijíždí do Peček do školy z Ratenic už 50 minut před začátkem vyučování. Rodiče se tedy ptají, proč jezdí poloprázdný autobus v 6.30 hodin, ale v 7.30 hodin, kdy by svezl všechny děti na čas, nejede. „Pokud pokud nechceme, aby tam skoro hodinu trčely, musíme je vozit sami,“ shrnula jedna z maminek.

Čas příjezdu spoje z Velkých Chvalovic se podle kraje nemůže změnit, protože spoj pokračuje jako přípoj pro školáky z obcí na trati do Poděbrad. Spoj z Ratenic zase navazuje na vlak pro cestující spěšným vlakem od Prahy.