Například na oddělení sociální péče a zdravotnictví je volná pozice veřejného opatrovníka, zároveň je i několik neobsazených míst na oddělení sociálně právní ochrany.

„Máme neobsazené pozice jak na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené, tak i na dobu neurčitou,“ říká tajemnice s tím, že specifikem podle zákona jsou při výběru uchazečů kvalifikační požadavky.

Mimo jiné i v tom je problém. Zákon vyžaduje přesnou kvalifikaci, bez ní město nemůže zájemce přijmout, navíc kvalifikace musí být splněna už při podpisu pracovní smlouvy, nelze si vzdělání postupně doplnit.

„Nezřídka když se nám už podaří někoho sehnat, odejde po čase do některého ze sociálních zařízení, do neziskové sféry apod.,“ dodává Dagmar Soukupová.

Město se snaží zaměstnance motivovat.

„Kromě 11. platové třídy je tu i zvláštní příplatek, vyšší příplatek za vedení či osobní příplatek, protože víme, že tato práce opravdu vůbec není lehká. Jde o práci s rodiči, s dětmi, je velmi namáhavá a zodpovědná, má vliv na chování dětí a mládeže,“ podotýká Dagmar Soukupová.