Myšlenkou není, aby na této pro občany i obec citlivé věci někdo zbohatl. Jde o to, že když už by byl opravdu most učený k demolici, mohl by si každý z místních nechat alespoň jeho malou část na památku. Peníze by pak mohly být využité jakkoli.

Peníze mají různé využití

Mohly by pomoci rozvoji obce, Radimští by mohli hlasovat o tom, co vlastně za vybrané peníze chtějí pořídit. Mohli by je investovat do nějakých projektů pro děti a mládež, případně by peníze mohly pomoci potřebným.

Je to však prozatím jen nápad, pokud by most musel být opravdu odstraněný. A s tím samozřejmě spousta lidí nesouhlasí. Lidé chtějí most zachovat. Hovoří o něm často jako o jediné kulturní památce, kterou obec má.

Jediná památka v celé obci

Ano, je tu ještě kaple Nejsvětějšího Vykupitele, socha sv. Jana Nepomuckého a v neposlední řadě i renesanční zámek. Jenomže zatímco most je z 18. století, socha i kaple jsou až z 19. století. Tudíž, když hovoříme o barokním mostě, hovoříme takřka o nejstarší památce v obci. Starší je už jen zámek ze 17. století, který však náleží soukromému majiteli. Tudíž ho občané Radimi vnímají jinak než ostatní památky v obci.

Také z toho důvodu se několik lidí z Radimi chce pustit do petice, která by měla most zachránit. Otázkou však je, kam petici směřovat a jakou bude mít váhu. Kolik podpisů by radimští občané museli sehnat, aby tato petice opravdu někoho, jak se říká, zvedla ze židle? Pomohlo by to? A odváží se opravdu někdo z Radimáků a bude tím prvním, kdo petici sepíše? Protože je možné, že to bude jediná možnost, jak s celou nevyřešenou věcí alespoň nějak hnout.

Podle starosty Martina Sýkory totiž jednání a diskuze ohledně mostu i nadále pokračují. Stále však není jasné, zda se podaří zachování mostu přeci jen vybojovat nebo zvítězí hlasy, které chtějí most zbourat a na jeho místě postavit nový, širší a dnešní dopravě více odpovídající most.

Rozhodnutí stále ještě nepadlo

„Rozhodnutí o budoucnosti mostu ještě nepadlo," to je jediné, co dokáže Martin Sýkora k současné situaci říci. Obec stále čeká na vyjádření příslušných míst.

Kromě Středočeského kraje, který je majitelem mostu se snaží obracet i na další orgány, které mají s mostem souvislost. Obrátili se tak na ministerstvo kultury nebo na Národní památkový ústav.

V listopadu se mluvilo o demolici

Ačkoli se budoucnost mostu řeší již dlouho, stále není úplně rozhodnuto. V listopadu už se přitom mluvilo o jasné demolici. Tehdy starosta obce Martin Sýkora přiznal, že tento krok je pro něj a asi valnou většinu Radimáků velkým zklamáním.

Podle techniků je nosná konstrukce mostu ve špatném stavu a objevili se také statické poruchy ve zdivu klenby. Červnové povodně byly podle mnohých jen poslední kapkou pro starý a technicky poničený most.

Právě od červnových povodní je most uzavřený. Nějakou dobu na něj nebyly vpouštěny ani pěší. Nyní tudy mohou lidé procházet. Automobily však mají vjezd zakázaný. I přesto se stává, že tudy nezodpovědní řidiči jezdí. Nejde ani tak o jejich bezpečnost při přejíždění, ale právě o bezpečnost chodců, kteří chodí po vozovce. Lávka je totiž ve stále stejném stavu jako bezprostředně po tom, co se Radimí přehnala velká voda.

Většina řidičů pak most objíždí místními komunikacemi. Ty jsou však poničené a platí do nich zákaz vjezdu nákladním automobilům. Právě velká a těžká auta nejvíce ničí silnice, které rozhodně nejsou stavěné na tak velkou zátěž.

Kudy vede oficiální objížďka?

V Radimi na kruhovém objezdu jeďte po silnici II/329 směrem Plaňany, ihned za obcí Radim na křižovatce se silnicí III/3291 zahněte vpravo po silnici III/3291 do Vrbčan. Jeďte přes obec Vrbčany po silnici III/3344 na křižovatku se silnicí III/3343, tady opět vpravo a po této silnici a silnici III/3292 zpět do Chotutic. Objízdná trasa platí obousměrně a její délka je asi sedm kilometrů.

Změna v jízdních řádech autobusů

Linková autobusová doprava linka číslo 230055 jeukončena v obci Radim. Zastávky „Chotutice, Průběžná" a „Chotutice" budou po dobu uzavírky zrušené bez náhrady.

Komplikace při uzavírání mostu

Most měl být oficiálně uzavřený od konce srpna. Ještě v polovině října však nebylo hotové ani značení potřebné k objízdné trase. Do konce října, kdy měla být uzavírka zrušená se povedlo pouze vyhotovit zmíněné značení a silnici oficiálně uzavřít. Začalo se také pracovat na projektové dokumentaci. Už tehdy se Petr Holan, vedoucí kutnohorské oblasti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje nechal slyšet, že termíny dokončení jsou nereálné.

Kvůli mostu stojí další práce

Most navíc brzdí další práce. Prozatím totiž není opravená ani lávka vedle mostu, která běžně slouží pro pěší. Stejně tak se nezačalo s opravou chodníků jak v blízkosti mostu, tak v ulicích, kudy je nyní neoficiálně odkloněna doprava. „Doufáme, že lávku opraví firma, která bude opravovat most. Pokud ne, musí ji obec opravit na vlastní náklady v co nejbližší době po otevření mostu," konstatoval v minulosti starosta Martin Sýkora. Chodníky prý zatím obec nechce opravovat z prostého důvodu. Velký provoz v ulicích a zaparkovaná auta na chodnících, by je opět poničila. Vedení obce chce chodníky opravit, až bude doprava převedena zpět na most. Kdy se však lidé dočkají, v současné době nikdo neví.