Ta se bude udílet i letos a i vy můžete na cenu navrhnout někoho, kdo si to podle vás zaslouží. „Návrh na udělení ceny může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města,“ uvedli zástupci městského úřadu.

Učinit tak můžete prostřednictvím podatelny Městského úřadu Kolín, případně poštou na adresu úřadu na adresu Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1; finálně můžete také e-mailem na adresu marketing@mukolin.cz.

Návrh na ocenění musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu, stejně tak adresu nebo sídlo navrhovaného kandidáta. Vedle dalších údajů je nutné uvést pochopitelně i stručné zdůvodnění nominace.