Předsedkyně poroty, spisovatelka, nápověda a kolínská zastupitelka Irena Fuchsová pro letošní ročník vyhlásila témata Nesuď člověka podle vzhledu pro první kategorii žáků prvního stupně, Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet pro stupeň druhý a Šťourat v křoví a vyhnat hada pro středoškoláky.

Soutěž se konala již po sedmé, po druhé pod současným názvem a patronací knihovny a záštitou starosty města Víta Rakušana, který také předával ceny.

Před tím ji organizoval Stipendijní a nadační fond města. „Sedmého ročníku se zúčastnilo celkem sto dvacet jedna žáků a studentů, dívky a slečny převažovaly v první a druhé kategorii, ale ve třetí bylo více mladých mužů než žen, nejvíce mladých literátů bylo v kategorii druhé, skoro osmdesát," zrekapitulovala Irena Fuchsová.

Kromě ní v porotě zasedla divadelní dramaturgyně Dana Serbusová, ředitel knihovny Pavel Kárník a ředitel Městského společenského domu a novinář Zdeněk Hejduk.

V první kategorii porota ocenila prvním místem Martinu Kamenickou ze základní školy Mnichovická, udělila i dvě třetí místa a dvě čestná uznání.

V nejvíce zastoupené druhé kategorii vybrala šest kandidátů na čestná uznání, dvě třetí místa, pero si odnesla maminka Jany Veselé ze sedmé základní školy, která se slavnostního vyhlášení nemohla zúčastnit.

Ve třetí kategorii si zlato odnesla Michaela Mocová z obchodní akademie, i tady byla udělena dvě třetí místa, čestné uznání si odnesl Milan Janoušek za svérázný dopis starostovi, podepsaný jako Pavel V.

„Milý Milane, váš Pavel V. je velmi kritický, a já k tomu mohu říci jediné kdyby stejnou práci, ve svých jednadvaceti letech, napsal před listopadem 1989 váš otec, přestal by být okamžitě studentem Právnické fakulty University Karlovy, protože by byl vládnoucí komunistickou stranou ze školy vyhozen. Ale protože jste ji napsal v roce 2012, dostanete Čestné uznání, váš dopis Pavla V., bude předán našemu panu starostovi a ještě dostanete knihu od jisté Fuchsové," sdělila předsedkyně poroty oceněnému.

Dopis si kolínský starosta hned na místě přečetl. Kromě těchto ocenění své ceny udělila Městská knihovna, Městský společenský dům a předsedkyně poroty.

Vítězové si odnesli špičková značková pera a poukázky na odběr knih v různé finanční hodnotě v jednom z kolínských knihkupectví.

Všichni porotci se shodli na depresivním čtení, které letošní práce plné smrtelných nemocí, amputací končetin či ztrát zaměstnání vyvolávaly, takže předsedkyně poroty slíbila na příští rok vymyslet veselejší témata.

Macharovo pero 2012

1. kategorie

1. Martina Kamenická

2. Vítek Jahoda

3. Natálie Krupková

3. Vojtěch Barcal

Čestná uznání

Natálie Jelínková

Štěpánka Kučerová

Cena MSD:

Adéla Dlouhá

Cena předsedkyně poroty:

Vítek Plachý

2. kategorie

1. Jana Veselá

2. Martina Vašáková

3. Nikola Stránská

3. Lukáš Koláčný

Čestná uznání

Vanda Klepetková

Leona Zemanová

Sandra Vokřálová

Kateřina Bulíčková

Anita Šálková

Michaela Koděrová

3. kategorie

1. Michaela Mocová

2. Tereza Kronusová

3. Michal Čejka

3. Jiří Neubert

Čestné uznání

Milan Janoušek

Cena knihovny

David Černý

Autor: Zdeněk Hejduk