Bavíme se a sportujeme v Kolíně

Priorita Kultura
Lokalita Kolín
Realizátor MěÚ Kolín

Město Kolín myslí na kulturní a sportovní vyžití svých obyvatel po celý rok. Získaný grant napomůže k tomu, že si budete moci „trsnout" na mezinárodním hudebním festivalu s mnohaletou tradicí Kmochův Kolín, svou činnost vám během Dne záchranářů představí jednotky integrovaného záchranného systému. Čest kolínskému rodákovi J. G. Deburauovi můžete vzdát v roji kejklířů a jiných pouličních artistů na alternativním divadelním festivalu Gasparáda. Během Kolínského kulturního léta můžete nasát pohodovou atmosféru při sérii koncertů pod širým nebem. Adventní čas zahájí oblíbené rozsvícení vánočního stromu. Jaká je nabídka sportovních aktivit, se dozvíte na Kolínských sportovních dnech pro školáky a sportovní sezónu zakončí galavečer k vyhlášení Sportovce roku města Kolína.

Odpočinek na cestách

Priorita Ostatní
Lokalita Velký Osek
Realizátor Obec Velký Osek

Polabská nížina nabízí ideální podmínky pro rekreační cyklistiku. Významnou cyklistickou tepnou pro cyklisty, bruslaře či pěší výletníky je stezka, která prochází Velkým Osekem. Ta je součástí cyklostezky vedoucí od pramene Labe až po pobřeží Severního moře a mezinárodní cyklostezky z Francie do Kyjeva. Během teplých měsíců stezka slouží jako významná lokální dopravní tepna pro alternativu dopravy do zaměstnání, do školy i třeba za letním koupáním. Aby měli výletníci na svých cestách potřebný komfort, využijí Osečtí grant na vystavění odpočinkového místa ve frekventované lokalitě. Nové odpočívadlo poslouží jako zázemí pro všechny, kteří tuto stezku ke sportu, relaxaci nebo pravidelné dopravě využívají.

Řemeslo nás baví

Priorita Vzdělávání
Lokalita Kolín
Realizátor ZŠ Ovčárecká, Kolín V.

Nadšený tým pracovníků navazuje na loňský úspěšný projekt „Technika nás baví", který vznikl ve spolupráci 6. základní školy Kolín Ovčárecká a Střední průmyslové školy strojírenské v Kolíně. Cílem projektu bylo vybudovat a vybavit v prostorách 6. základní školy Ovčárecká TechCentrum, které nyní slouží všem, kteří se chtějí hravou formou zasvětit do tajů techniky. A je o něj opravdu velký zájem, využívané je denně a hojně. Cílem letošního projektu je rozšířit nabídku stávajícího už fungujícího TechCentra a dále tak prakticky a inspirativně motivovat k technickému vzdělávání nejen žáky ze školy, ale i děti z mateřských škol, jiných základních škol v okolí, středoškolské studenty i třeba návštěvníky z řad veřejnosti.

Sokole leť, máš sportovní rozlet!

Priorita Sport
Lokalita Kolín
Realizátor TJ Sokol Kolín

Do kolínského Sokola pravidelně chodí rodiče se svými dětmi již od jednoho roku věku, cvičí zde žactvo, trénuje dorost, svaly tu tuží dospělí v produktivním věku a svou dobrou kondici udržuje i celá řada seniorů. Na své si tu přijde díky širokému spektru nabízených aktivit opravdu každý. Chcete se protáhnout, vytvarovat tělo, pustit se do silových sportů či sportovní gymnastiky? V TJ Sokol Kolín není problém! Členové kolínského Sokola žádají v grantovém programu o podporu na pořízení sportovního nářadí a náčiní, které je potřebné k udržení kvality a široké nabídky sportovních aktivit.

V Polepech to žije

Priorita Kultura
Lokalita Polepy
Realizátor Obec Polepy

V obci Polepy se během roku setkávají tamější obyvatelé, lidé z okolních obcí i města Kolína při různých kulturních a sportovních akcích. Při organizaci těchto společenských událostí ale organizátoři často narážejí na nedostatečné vybavení. Proto by obec ráda pořídila z prostředků grantového programu zvukovou aparaturu, mobilní pódium a příslušenství. Kvalitní vybavení si Polepští nechtějí nechat jen pro sebe a své obyvatele, rádi ho zapůjčí i svým sousedům.

Kozlové do toho!

Priorita Sport
Lokalita Kolín
Realizátor SC Kolín

Jste fanoušky kolínských Kozlů? Zavítáte během sezony na hokejový zápas na kolínský zimní stadion? Obracíte nervózně svůj zrak k časomíře, abyste zjistili, jaké je skóre? Pak jste si jistě nemohli nevšimnout, že jedno z nejsledovanějších míst sportovních zápolení je už notnou pamětnicí. Vždyť pamatuje zastřešování zimního stadionu v roce 1979! „Domácí" proto zažádali o grant na pořízení moderní časomíry, která bude přehledně informovat o průběhu hry a všechna vítězství neporazitelných Kozlů budou zářit do dálky!

Odpočinkové místo ve Volárně

Priorita Sport
Lokalita Volárna
Realizátor Obec Volárna

Obcí Volárna prochází frekventovaná cyklostezka, kterou využívají nejen cyklisté, ale prohánějí se zde i sportovci na inline bruslích. Podél stezky vzniklo v centru obce hojně navštěvované dětské hřiště. V současné době chybí zastřešené místo, kde by si mohli všichni ti, kteří zde aktivně tráví svůj volný čas, posedět a odpočinout si. Z grantu bude na dětském hřišti vybudován altán, který bude sloužit všem. Děti si zde budou moci hrát na školu a své nápady zachytit na připravenou tabuli, sportovci zde najdou potřebný azyl pro odpočinek a místo, kde se budou moci občerstvit a dát si „sváču".

Poznáš je?

Priorita Ochrana životního prostředí
Lokalita Kouřim
Realizátor Město Kouřim

Kouřimskému parku je více než sto let. Místními je nazýván srdcem města a stále tepe ve zdravém a pravidelném rytmu. Ba co víc, neustále se zde něco zlepšuje. Kouřimská radnice v letošním grantovém programu navazuje na projekt místní základní školy podpořený před třemi lety, v rámci něhož byly ošetřeny stromy v parku. Co chystají Kouřimští letos? Chtějí, aby park sloužil také jako studnice informací z oblasti přírodovědy, proto by rádi opatřili místní flóru informačními tabulkami a poučili o historii parku. Znalosti tu tak nasbírají nejen mladí přírodovědci, ale všichni, kdo pohostinné atmosféry parku využívají.

Proměny města Kolína

Priorita Ostatní
Lokalita Kolín
Realizátor Můj Kolín, z.s.

Můj Kolín je název spolku, který sdružuje skupinu lidí, kteří mají ke Kolínu vřelý vztah. Snaží se zachycovat jeho historii i současnost. Ukazují veřejnosti, v čem je Kolín výjimečný. A ve svých aktivitách se činí. V loňském roce například vydali kalendář fotografií města či založili facebookovou skupinu, která dnes má více než 4 100 členů. Z prostředků grantového programu se chystají kolínští patrioti zrealizovat ucelenou výstavu zaměřenou na proměny Kolína v čase. Pro potěchu místních obyvatel a pamětníků, ale i návštěvníků a partnerů města chystají pak Kolínští vydat na výstavu navazující knihu, jež poslouží jako historický a estetický doklad pro další generace.

Bezpečnost pro všechny

Priorita Bezpečnost
Lokalita Kolín
Realizátor MěÚ Kolín

Projekt vychází se snahy města Kolína o zvýšení bezpečnosti ve svých ulicích. Dalším počinem v této oblasti by mělo být pořízení třech mobilních kamerových bodů, které město plánuje zařadit do stávajícího městského kamerového dohlížecího systému. Ze získaných grantových peněz by město také rádo modernizovalo současný software a pořídilo nový výkonnější server, který by zvýšil kvalitu práce na operačním středisku kolínské městské policie. Díky těmto novým „doplňkům" by měli mít kolínští „strážci bezpečnosti" zase o něco lepší podmínky k tomu, aby mohli bdít nad bezpečností obyvatel města.

Lepší místo pro lepší Kolínsko

Priorita Ostatní
Lokalita Kolín
Realizátor Lepší místo, o.s.

Víte, co dělat, když chcete ve veřejném prostoru něco zlepšit? Stačí využít mobilní a webovou aplikaci Lepší místo! V Kolíně funguje spolupráce mezi občany a městem na jedničku. Lidé hlásí neduhy v ulicích města, odpovědní úředníci je obratem řeší. Ale přes aplikaci už nemusíte jenom reportovat problémy! Nově můžete přicházet i s nápady, jak zvelebit své město. Grant bude totiž použit na další rozšíření aplikace, díky kterému se budou moci do dění města zapojit i odpovědné firmy, které zafinancují nápady, jež vzejdou právě od těch, kteří ve městě žijí.

Z kopce běž, do sítě řež

Priorita Sport
Lokalita Kolín
Realizátor TJ Sokol Kolín atletika

Letošním cílem kolínských atletů, kteří mezi tréninky napsali ještě žádost do grantového programu, je vybudovat vrhačské centrum. Toto nové zařízení by mělo pomoci řešit nedostatečnou kapacitu atletického stadionu pro trénink početné skupiny vrhačů. Zpívaje si u toho „Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině" žádají také o finanční prostředky na vybudování nakloněné roviny. Běh po nakloněném povrchu totiž rozvíjí speciální běžecké a sprinterské dovednosti. Jedná se o tréninkové zázemí, které mohou využít všechny výkonnostní i věkové kategorie od přípravek po vrcholové sportovce.

Pečujeme o zeleň

Priorita Ochrana životního prostředí
Lokalita Sedm obcí zálabského regionu
Realizátor MAS Zálabí

O tom, že se MAS Zálabí stará o svou zeleň a přírodní dědictví, svědčí i fakt, že by letos ráda vysadila v sedmi obcích svého regionu nové stromy a keře. Zároveň se chystá odborně ošetřit stávající „pamětníky," kteří tuto péči potřebují a v opačném případě jim hrozí vykácení. Nezapomíná ale ani na osvětu. K odpovědnému přístupu k přírodě vede už ty nejmenší. V rámci projektu uskuteční výukový program nazvaný příznačným rýmem „Stromy a keře, poznávej ve hře", kde si účastníci budou moci ověřit své znalosti stromů a dalších dřevin a zároveň se naučí, jak o dřeviny správně pečovat.

Oživení Sklenářova dolíku

Priorita Ochrana životního prostředí
Lokalita Kutná Hora
Realizátor Junák – český skaut, Kutná Hora (Oblastní Charita Kutná Hora, KHnet.info, Denemark, Sokol Kutná Hora, Rytmus Kutná Hora)

Šest neziskovek, desítky dobrovolníků, jedno místo: Sklenářův dolík. Před časem by sem asi nikdo nezabloudil. Stačilo však několik brigád, během kterých zmizely z dolíku odpadky i náletové dřeviny, a vše je jinak. Sen o zeleném místě v hojně navštěvované lokalitě, kam mohou lidé chodit na procházky, sportovat nebo jen odpočívat, se začíná zhmotňovat. Prostředky z grantu budou ve Sklenářově dolíku použity na vybudování zpevněných cest, odpočinková místa i naučnou stezku.

Městské terasy opět žijí!

Priorita Ochrana životního prostředí
Lokalita Kolín
Realizátor MěÚ Kolín

V samém srdci Kolína, za městským společenským domem, se skrývá dosud neobjevený klenot. Toto místo, které je oázou klidu s úchvatným výhledem na řeku Labe, je však nyní kvůli jeho havarijnímu stavu veřejnosti nepřístupné. Město Kolín se rozhodlo situaci řešit a přivést na městské terasy opět život. Kromě zajištění bezpečnosti statiky teras a opravy přístupového schodiště se zde chystá celková revitalizace zelených ploch, které budou doplněny o potřebný mobiliář. Terasy tak budou moci využívat v celé své kráse všichni obyvatelé a návštěvníci Kolína.

Vraťme mníka jednovousého zpět do Labe

Priorita Ochrana životního prostředí
Lokalita Kolínsko, řeka Labe a Cidlina
Realizátor Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Kolín

Mník jednovousý je ryba, kterou na jídelníčku restaurací jen tak nenaleznete. Najdete jej však ve vodách národních parků (například v NP Šumava), které se vyznačují tou nejvyšší kvalitou. Mník se dříve vyskytoval také v řekách Labi a Cidlině, ale kvůli jejich znečištění zde nepřežil. Dnes je tomu ale jinak. Kvalita vody v těchto dvou tocích je natolik dobrá, že zde tento arbitr kvality může opět dýchat. Z peněz grantového programu kolínští rybáři nejen vrátí mníka do Labe a Cidliny, ale připraví i vzdělávací program, ve kterém vysvětlí, jak uchovávat dobrou kvalitu vody a rozmanitost života v ní.

Učíme se bezpečnosti v dopravě

Priorita Bezpečnost
Lokalita Kolín
Realizátor Správa městských sportovišť Kolín

Projekt Správy městských sportovišť Kolín cílí, jak už název napovídá, na bezpečnost dětí v dopravě. Dopravní hřiště je hojně navštěvovaným místem pro rodiny s dětmi z Kolína i jeho okolí. Probíhají zde programy zaměřené na bezpečnost v dopravě, které využívají školy z celého kolínského okresu. Provozovatel plánuje doplnit hřiště o motokáry, ve kterých se budou moci malí účastníci na chvíli proměnit ve skutečné řidiče vozů. Motokáry se tak stanou nejen atraktivním zpestřením, ale také názornou pomůckou pro nácvik bezpečného a ohleduplného chování ve skutečném provozu, kde se spolu setkávají chodci, cyklisté i motoristé.

Interaktivní vzdělávací centrum

Priorita Bezpečnost
Lokalita Kolín
Realizátor Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Hašení požárů, ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel, to jsou úkoly Hasičského záchranného sboru v Kolíně. Muži a ženy v uniformách ve dne v noci bdí nad bezpečím nás – obyvatel regionu. Na svém kontě mají tito záchranáři stovky výjezdů za rok.
Kolínští profesionální hasiči ale nezapomínají ani na prevenci a vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Aby se jim toto poslání dařilo naplňovat ještě lépe, chtějí vybudovat interaktivní vzdělávací centrum. V něm si budou moci návštěvníci všech věkových kategorií prakticky vyzkoušet, jak jednat v krizových situacích.