Společnost Kamenolomy ČR, jak slíbila, předložila nový, přepracovaný návrh rekultivace, v němž se snažila zohlednit námitky, které před dvěma lety přišly nejen od města Kolín, ale také od hned několika spolků, tedy od tzv. dotčené veřejnosti. Nyní do 28. ledna má tato veřejnost opět možnost záměr připomínkovat. A evidentně se tak stane.

„Nový návrh s přepracovanou EIA vychází vstříc některým našim připomínkám. Například staré a nové jezero už by měla být oddělena, nicméně z našeho pohledu tam stále přetrvávají dvě zásadní věci. Posudek napadneme,“ předesílá starosta Kolína Michael Kašpar. „Snížilo se plánované množství naváženého materiálu z 900 tisíc kubíků na cca 608 tisíc kubíků, ale stále tam podle nás vůbec není řešená kvalita materiálu, pórovitost, zrnitost. A materiál by měl stále být ukládán v části směrem k Labi, tedy tam, kudy proudí voda do prameniště Tři Dvory. Obáváme se, že to ohrozí zdroje pitné vody,“ vysvětluje starosta.

Z předpremiéry českého filmu Srdce na dlani v Kině 99 v Kolíně.
OBRAZEM: Film o lásce napříč generacemi přivezli do kolínského kina jeho tvůrci

Také dopravní zátěž se podle něj nijak nesníží, stále akce znamená 60 až 80 kamionů denně.

Námitky bude podávat také obec Starý Kolín. „Nejvíc nám vadí doprava, už jsme si to zažili při pracích na silnici I/38. Prach, hluk, to s tím jde ruku v ruce. A mimochodem, máme čerstvě opravenou silnici,“ říká starosta Luboš Železný. „Námitky máme také proti naváženému materiálu. Zděsil jsem se, když jsem to četl. To je věcí, co se tam má vozit. Stejně jako Kolín bychom také chtěli dostatečnou kontrolu naváženého materiálu a přikláníme se také ke stanoviskům z hlediska životního prostředí,“ doplnil.

Na vedlejším prameništi Veletov tč. město Kolín revitalizuje dva vrty a na prameniště Tři Dvory se zpracovává projektová dokumentace na tři nové vrty. Pod Sandberkem prochází podzemní proudy právě do třídvorského prameniště. „Podle hydrogeologických rešerší prameniště ve Třech Dvorech má v těch nejhorších predikcích, kdy je opravu sucho (např. rok 2018) vydatnou kapacitu 100 vteřinových litrů. Zhruba polovina vody, která se do prameniště Tři Dvory dostává a bere se pro Kolín a další 14 obcí Vodohospodářského sdružení Kolín (cca 50 tisíc lidí), pochází z vod ze Sandberku infiltrací pod Labem. Dno Sandberku je výrazně níž než Labe. Voda je navíc kvalitní, což snižuje náklady na její úpravu,“ poznamenává starosta Kašpar.

Kolín současně plánuje finální propojení do Nové vodárny, kde je mnohem hlubší prameniště a navíc s tvrdou vodou. „Tím, že na zálabské straně posílíme vrty, se bude přivádět výrazně větší množství do části sídliště, voda se bude na Nové vodárně míchat a bude výrazně měkčí, odhadem o 35 až 35 procent. Když se to povede, bude už tato měkčí voda příští rok proudit na sídliště i do okolních obcí,“ dodává.

„Rozhodně budeme bojovat proti ohrožení zdrojů pitné vody pro celé Kolínsko,“ upozorňuje kolínský starosta.

Celkově je v rámci záměru rekultivace Sandberku řešena plocha o výměře 28,2 ha. „Plánováno je však využití cca 608 000 m3 zásypových materiálů (tj. cca 1 000 094 až 1 216 000 tun odpadů, zeminy, rekultivačních materiálů) na ploše 7,9 ha. Cca 1,2 ha bude využito pro nové mokřady a na 5,8 ha bude trvalý travní porost,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Kolín Radek Smutný.

Gymnázium Kolín.
Podvod s testem. Kolínské gymnázium chce peníze za zmařený lyžařský kurz

Kompletní dokumentace k záměru je zveřejněna v Informačním systému EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr?lang=cs pod kódem STC2267. Námitky se podávají na krajský úřad, starosta Kolína věří, že se ozvou spolky stejně jako minule.

Sama společnost Kamenolomy ČR uvádí, že při zpracování nové dokumentace pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a úpravě původního záměru se maximálně snažila vyrovnat s připomínkami, které k původnímu záměru vznesla jak města Kolín a Starý Kolín, tak např. i rybáři. „S vedením města jsme o úpravách záměru také průběžně jednali,“ říká mluvčí Edita Novotná.

„Naší prvořadou snahou zůstává, aby způsob sanace a rekultivace území dotčeného dobýváním štěrkopísku nijak neohrozil hydrogeologické poměry v oblasti, přispěl ke krajinářskému zhodnocení lokality a ekologické stabilitě území. Ve spolupráci s městem bychom pak chtěli dosáhnout stavu, kdy oblast zrekultivovaného jezera a blízkého okolí bude veřejně přístupná a co nejlépe přizpůsobená pro účely rekreace, odpočinku a sportování,“ popisuje mluvčí.

Podle jejích slov chce společnost především jednoznačně deklarovat, že nechce a nebude postupovat tak, abychom ohrozila zdroje pitné vody. „Upravený záměr proto naprosto respektuje podmínky stanovené hydrogeologickým posudkem, aby k žádnému ohrožení zdrojů pitné vody nedošlo,“ dodává Edita Novotná.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Vít Rakušan rezignoval na funkci kolínského radního. Zastupitelem města zůstane

„V návaznosti na došlé připomínky také počítáme s tím, že se plánovaný objem ukládky sníží o třetinu a ve vybraných částech jezera (na severním okraji a v průlivu mezi jezery) nebude prováděna vůbec. Pro ověření nezávadnosti bude přivážený materiál procházet několikastupňovou kontrolou, přičemž městu Kolín nabízíme, aby se na této kontrole a její metodice podílelo,“ říká mluvčí za společnost Kamenolomy ČR a dodává, že nejedná se o odpad, jak kritici záměru někdy uvádějí.

„S plánovaným snížením objemu ukládky souvisí i předpoklad nižší dopravní zátěže. Pro přepravu materiálu bude využívána především silnice I/38 a bude většinově vedena mimo Kolín a Starý Kolín,“ uzavřela mluvčí.