„Chápeme, že první institucí pro zajištění pomoci je rodina, ale někdy se člověk dostane do tak nepříznivé sociální situaci, kdy už potřebuje podat pomocnou ruku od jiných institucí. A právě v tom by měl být náš katalog nápomocen,“ řekl starosta Jakub Nekolný.

Katalog obsahuje přehled sociálních služeb pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pro lidi s duševním onemocněním, pro rodiny, děti a mládež, pro osoby v krizi i pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, nechybí ani návazné služby, kterými jsou třeba psychoterapeutické poradenství nebo podpora pro pracovníky v sociálních službách, školství, zdravotnictví.

Katalog je k vyzvednutí v infocentru nebo na odboru sociálních věcí, digitálně pak na webu města.