Dominik Duka společně s Jaroslavem Líznerem objížděli černokosteleckou farnost a Domov se zvláštním režimem v Kouřimi byl jednou ze zastávek.  "Na setkání se dostavilo i několik rodinných příslušníků našich klientů," prozradila Vendulka Harapesová.

Podle jejích slov byl kardinál velmi charismatický a zaujal jak klienty, tak zaměstnance. "Jako poděkování dostal drobné dárky od jedné klientky," dodala sociální pracovnice. "Určitě je to jedno ze setkání, na které se dlouho nezapomíná a nebo často vzpomíná," řekla závěrem.

Dominik Duka se modlil za Kouřim  

V kouřimském kostele sv. Štěpána se uskutečnilo setkání s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. Setkání bylo zakončené modlitbou za město Kouřim a slavnostním požehnáním otce kardinála. Dominik Duka v Kouřimi nenavštívil pouze kostel, v rámci své cesty po černokostelecké farnosti se zastavil ještě v Domově se zvláštním režimem, kde pohovořil s klienty. Jako poděkování za návštěvu dostal drobné dárky od jedné klientky.